$ 0.00

ĐẦU DÒ BÁO RÒ RỈ GAS KHÔNG DÂY ESCORT ESC-200AW

 

ĐẦU DÒ BÁO RÒ RỈ GAS KHÔNG DÂY ESCORT ESC-200AW

ĐẦU DÒ BÁO RÒ RỈ GAS KHÔNG DÂY ESCORT ESC-200AW
-  Báo động tại chỗ khi có rò rỉ Gas.
-  Kết nối không dây và có dây với bộ báo động trung tâm.
-  Tần số phát không dây: 315 hoặc 433MHz.
-  Khoảng cách truyền không dây: 200m (Không gian mở).
-  Ngõ ra kết nối có dây: Rơ le.
-  Báo động bằng âm thanh và đèn.
-  Cường độ âm thanh báo động: >85 dB.
-  Nguồn điện: 9-16VDC hoặc 220VAC.
-  Kích thước: 72x41x115
-  Công nghệ Nhật Bản.
-  Lắp ráp tại Việt Nam.
-  Bảo hành: 12 tháng.

ĐẦU DÒ BÁO RÒ RỈ GAS KHÔNG DÂY ESCORT ESC-200AW
-  Báo động tại chỗ khi có rò rỉ Gas.
-  Kết nối không dây và có dây với bộ báo động trung tâm.
-  Tần số phát không dây: 315 hoặc 433MHz.
-  Khoảng cách truyền không dây: 200m (Không gian mở).
-  Ngõ ra kết nối có dây: Rơ le.
-  Báo động bằng âm thanh và đèn.
-  Cường độ âm thanh báo động: >85 dB.
-  Nguồn điện: 9-16VDC hoặc 220VAC.
-  Kích thước: 72x41x115
-  Công nghệ Nhật Bản.
-  Lắp ráp tại Việt Nam.
-  Bảo hành: 12 tháng.
0908 282857