$ 0.00

CÔNG TẮC TỪ KHÔNG DÂY KARASSN KS-21AW

 

CÔNG TẮC TỪ KHÔNG DÂY KARASSN KS-21AW

CÔNG TẮC TỪ KHÔNG DÂY KARASSN KS-21AW
- Công tắc từ dùng gắn vào cửa.
- Khi cửa mở, tín hiệu báo động sẽ truyền về trung tâm báo động.
- Khoảng cách kết nối về trung tâm 50-100m.
- Tần số hoạt động 433.92MHz.
- Nguồn điện: 12VDC (Sử dụng 1 Pin 12V23A).
- Dòng điện tĩnh:

CÔNG TẮC TỪ KHÔNG DÂY KARASSN KS-21AW
- Công tắc từ dùng gắn vào cửa.
- Khi cửa mở, tín hiệu báo động sẽ truyền về trung tâm báo động.
- Khoảng cách kết nối về trung tâm 50-100m.
- Tần số hoạt động 433.92MHz.
- Nguồn điện: 12VDC (Sử dụng 1 Pin 12V23A).
- Dòng điện tĩnh: