$ 0.00

CÔNG TẮC TỪ KHÔNG DÂY ESCORT ESC-G02

 

CÔNG TẮC TỪ KHÔNG DÂY ESCORT ESC-G02

CÔNG TẮC TỪ KHÔNG DÂY ESCORT ESC-G02
-  Công tắc từ dùng gắn vào cửa.
-  Khi cửa mở, tín hiệu cảnh báo sẽ truyền về trung tâm báo động.
-  Tần số hoạt động: 315/433/868 MHz.
-  Tầm phát sóng: 200 – 300 mét (Không gian mở).
-  Nguồn điện cung cấp: Pin 12VDC.
-  Kích thước: 45 x 15 x 65 mm.
-  Công nghệ Nhật Bản.
-  Lắp ráp tại Việt Nam.
-  Bảo hành: 12 tháng.

CÔNG TẮC TỪ KHÔNG DÂY ESCORT ESC-G02
-  Công tắc từ dùng gắn vào cửa.
-  Khi cửa mở, tín hiệu cảnh báo sẽ truyền về trung tâm báo động.
-  Tần số hoạt động: 315/433/868 MHz.
-  Tầm phát sóng: 200 – 300 mét (Không gian mở).
-  Nguồn điện cung cấp: Pin 12VDC.
-  Kích thước: 45 x 15 x 65 mm.
-  Công nghệ Nhật Bản.
-  Lắp ráp tại Việt Nam.
-  Bảo hành: 12 tháng.
0908 282857