$ 0.00

Công tắc từ khoảng cách xa CHUANGO MC-1000

 

Công tắc từ khoảng cách xa CHUANGO MC-1000

Công tắc từ khoảng cách xa CHUANGO MC-1000
–  Hỗ trợ Ăng-ten quay 360°
–  Cảnh báo sắp hết pin bằng đèn LED
–  Tiếp điểm NC Output
–  Nguồn điện cung cấp: Pin 12V/ 23A x 1
–  Khoảng cách kết nối về trung tâm: ≤ 200 mét (không gian trống)
–  Bảo hành: 12 tháng

Công tắc từ khoảng cách xa CHUANGO MC-1000
–  Hỗ trợ Ăng-ten quay 360°
–  Cảnh báo sắp hết pin bằng đèn LED
–  Tiếp điểm NC Output
–  Nguồn điện cung cấp: Pin 12V/ 23A x 1
–  Khoảng cách kết nối về trung tâm: ≤ 200 mét (không gian trống)
–  Bảo hành: 12 tháng