$ 0.00

Công tắc điều khiển bằng sóng vô tuyến KS-925B

 

Công tắc điều khiển bằng sóng vô tuyến KS-925B

Công tắc điều khiển bằng sóng vô tuyến KS-925B
·  Công tắc điều khiển 4 thiết bị bằng sóng vô tuyến, xuyên tường từ 50-80 mét.
·  Chức năng điều khiển từ xa (Remote) hay tại chỗ (Manual).
·  Bảo hành: 12 tháng.

Công tắc điều khiển bằng sóng vô tuyến KS-925B
·  Công tắc điều khiển 4 thiết bị bằng sóng vô tuyến, xuyên tường từ 50-80 mét.
·  Chức năng điều khiển từ xa (Remote) hay tại chỗ (Manual).
·  Bảo hành: 12 tháng.