n
$ 0.00

Công tắc điều khiển bằng sóng vô tuyến KS-922

 

Công tắc điều khiển bằng sóng vô tuyến KS-922

Công tắc điều khiển bằng sóng vô tuyến KS-922
·  Công tắc điều khiển 3 thiết bị bằng sóng vô tuyến, xuyên tường từ 50-80 mét.
·  Chức năng điều khiển từ xa (Remote) hay tại chỗ (Manual).
·  Bảo hành: 12 tháng.

Công tắc điều khiển bằng sóng vô tuyến KS-922
·  Công tắc điều khiển 3 thiết bị bằng sóng vô tuyến, xuyên tường từ 50-80 mét.
·  Chức năng điều khiển từ xa (Remote) hay tại chỗ (Manual).
·  Bảo hành: 12 tháng.