n
$ 0.00

Công tắc cảm ứng tự động PC/ ST-01SL

 

Công tắc cảm ứng tự động PC/ ST-01SL

Công tắc cảm ứng tự động PC-01SL
·  Điện nguồn: 220Vvn_240VAC.
·  Khoảng cách dò tìm: tối đa 12m.
·  Góc dò: 140 độ.
·  Thời gian trễ: điều chỉnh được từ 5 giây đến 9 phút.
·  Công suất tải: 500W (220Vvn_ 240VAC).
·  Độ cao lắp đặt:  0.4m - 1.8m.
·  Điện năng tiêu thụ: 0.45W (chế độ tĩnh 0.1W).
·  Phát hiện tốc độ chuyển động: 0.6-1 .5 m /s.
·  Tác dụng: kết hợp với đèn chiếu sáng (có thể dùng cùng lúc nhiều đèn, tối đa 500W).
·  Đèn sẽ sáng lên khi đối tượng chuyển động trong phạm vi dò tìm.
·  Bảo hành: 12 tháng.

Công tắc cảm ứng tự động PC-01SL
·  Điện nguồn: 220Vvn_240VAC.
·  Khoảng cách dò tìm: tối đa 12m.
·  Góc dò: 140 độ.
·  Thời gian trễ: điều chỉnh được từ 5 giây đến 9 phút.
·  Công suất tải: 500W (220Vvn_ 240VAC).
·  Độ cao lắp đặt:  0.4m - 1.8m.
·  Điện năng tiêu thụ: 0.45W (chế độ tĩnh 0.1W).
·  Phát hiện tốc độ chuyển động: 0.6-1 .5 m /s.
·  Tác dụng: kết hợp với đèn chiếu sáng (có thể dùng cùng lúc nhiều đèn, tối đa 500W).
·  Đèn sẽ sáng lên khi đối tượng chuyển động trong phạm vi dò tìm.
·  Bảo hành: 12 tháng.