$ 0.00

CÒI BÁO ĐỘNG CÓ DÂY S626

 

CÒI BÁO ĐỘNG CÓ DÂY S626

CÒI BÁO ĐỘNG CÓ DÂY S626
- Nguồn điện: 12VDC.
- Cường độ âm thanh: >85dB.
- Dùng cho các bộ báo động trung tâm có dây như: KARASSN, NETWORX…
- Bảo hành: 12 tháng.

CÒI BÁO ĐỘNG CÓ DÂY S626
- Nguồn điện: 12VDC.
- Cường độ âm thanh: >85dB.
- Dùng cho các bộ báo động trung tâm có dây như: KARASSN, NETWORX…
- Bảo hành: 12 tháng.