$ 0.00

Chì hàn Lead Free 164

 


Giá: 380.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Chì hàn Lead Free 164  
Spec.
Sn/Cu/Silicon
Remainder/0.7/0.02 (%)
Size core
Ø 0.8 mm
Weight
250 g
 
Giá: 380.000 VNĐ

0908 282857