$ 0.00

Chì hàn Asahi 0.8 500g

 


Giá: 600.000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

 Chì hàn Asahi 0.8 500g
Item
Spec.
Appearance
Metallic coil with flux in the center of te coil
Odor
Flux has a slight odor
Specific Gravity @ 25o C
9.31 ( solder)
Solubility in water
Slightly soluble (flux)
Boiling Point (oC)
600oC (solder); 124oC (flux)
Melting Point (oC)
183 – 238oC (solder)
Flash Point
79oC ( Flux)
Tin (SN)
40%
OSHA PEL 2.0 mg/m3
ACGIH TLY 2.0 mg/m3
Lead (Pb)
60%
OSHA PEL 0.05 mg/m3
ACGIH TLY 0.05 mg/m3
Flux % in core wire
1 – 3 %
Rosin
90%
Organo-halide Activator
7 %
Lactone Solvent
3 %
 
Giá: 600.000 VNĐ
List Grid

Mỏ hàn 1PK-SC109B

250.000 đ
Chi tiết