$ 0.00

Card Network Epson 2190

 

Card Network Epson 2190

Card Network Epson LQ590, LQ2090, LQ2180, LQ2190, DFX9000, 680PRO 

Card Network Epson 2190 dùng để nâng cấp thêm tính năng in qua mạng của máy in epson
Sử dụng các dòng máy Epson LQ590, LQ2090, LQ2180, LQ2190, DFX9000, 680PRO 
Bảo hành : 01 tháng
0908 282857