$ 0.00

Card giao tiếp điện thoại DSC ESCORT 5580TC

 

Card giao tiếp điện thoại DSC ESCORT 5580TC

Card giao tiếp điện thoại DSC ESCORT 5580TC
- Card ghi âm và phát lời nhắn qua điện thoại, tương thích với các trung tâm báo động PC1616, PC1832, PC1864
- Sản xuất tại CANADA.
- Bảo hành: 12 tháng.

Card giao tiếp điện thoại DSC ESCORT 5580TC
- Card ghi âm và phát lời nhắn qua điện thoại, tương thích với các trung tâm báo động PC1616, PC1832, PC1864
- Sản xuất tại CANADA.
- Bảo hành: 12 tháng.