$ 0.00

Card chuyển IDE to SATA 2 chiều

 


Giá: 150.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857
Giá: 150.000 VNĐ

0908 282857