$ 0.00

Bộ gạt lớn + gạt nhỏ HP A4 lớn

 

Nhà sản xuất: TRUNG QUỐC
Mã sản phẩm: a4lon
Giá: Call

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

- HP 2100, 2100M, 2100TN, 2100Se, 2200
- CANON P100, LBP 470, 1000, 1310 (96A, EP32)
- HP 2300, 2300Se (10A)
- HP 2400, 2410, 2420, 2430 (11A), P3005 (51A)
- CANON 6280K, 6330K
- HP LJ 4000, 4050Se, FX6 (27A, EP52)
- CANON LBP 1760, P370, 52X
- HP 4100 (61A)
- HP 4200, 4300, 4250, 4350 (38A, 39A, 42A)
- HP LJ4, 4M, 4+, 5, 5N, 5M (98A),
- CANON LBP 860, 450, 1260, P270, BRO 960,1260, 1660, 2060
Lưu ý : Những loại máy này có loại dùng chung gạt lớn, có loại dùng chung gạt nhỏ nhưng chúng tôi báo giá chung vì loại này giá bằng nhau nếu quý khách cần biết rõ thêm thông tin sản phẩm hãy gọi số : 08.9915647 để biết thêm chi tiết.

Giá: Call