$ 0.00

Bộ dụng cụ 1PK-943B

 


Giá: Call

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

1PK-709
Long nose plier 160mm
1PK-H026
Adjustable wrench 6"
9H041
Flexible extension: 190mm(L)
9H043
Magnetic bit adaptor: 60mm(L)
9H046
Socket adaptor
9SD060-BIT
 # 1 , #2, #3  1/8" , 5/32" , 3/16" , 1/4" , 9/32" PZ1, PZ2, PZ3 H5/64", H3/32", H1/8", H5/32", H3/16", H7/32", H1/4" (inch) or H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6 (mm) T-10 / T-15 / T-20 / T-25 / T-27 / T-30 / T-40 S1, S2, S3
9SD060B-BIT
9PT-9005I
9PT-9005A
Drill bit: 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"(inch)
or 1.5, 2.5, 3, 4, 5(metric)
9SD060-H
Multi-angle ratchet handle
9SD060-NUT
18pcs socket set:
 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"(inch)
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13(mm)
9Z-943
Zipper bag
 
Giá: Call
List Grid