$ 0.00

Bộ điều khiển ổ cắm không dây PC-209RSC

 

Bộ điều khiển ổ cắm không dây PC-209RSC

Bộ điều khiển ổ cắm không dây PC-209RSC
·  Tần số làm việc: 433MHz.
·  Khoảng cách hoạt động: 50 mét.
·  Công suất tải: 1200W (220VAC).
·  Bảo hành: 12 tháng.

Bộ điều khiển ổ cắm không dây PC-209RSC
·  Tần số làm việc: 433MHz.
·  Khoảng cách hoạt động: 50 mét.
·  Công suất tải: 1200W (220VAC).
·  Bảo hành: 12 tháng.