$ 0.00

Bàn phím điều khiển có dây ESCORT ESC-238JP

 

Bàn phím điều khiển có dây ESCORT ESC-238JP

Bàn phím điều khiển có dây ESCORT ESC-238JP
-  Bàn phím điều khiển có dây dùng để mở rộng bàn phím lập trình cho trung tâm báo động ESC-238W và ESC-2316W.
-  Kích thước: 150mm x 100mm
-  Bảo hành: 12 tháng.

Bàn phím điều khiển có dây ESCORT ESC-238JP
-  Bàn phím điều khiển có dây dùng để mở rộng bàn phím lập trình cho trung tâm báo động ESC-238W và ESC-2316W.
-  Kích thước: 150mm x 100mm
-  Bảo hành: 12 tháng.
0908 282857