$ 0.00

Ampe kìm Hioki 3288

 


Giá: 5.300.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 028.73017979 -   0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Ampe kìm Hioki 3288
DC Voltage
419.9mV/600V (± 1.3% + 4)
AC Voltage
419.9mV/600V (± 2.3% + 8)
DC Current
100.0/1000A (± 1.5% + 5)
AC Current
100.0/1000A (± 1.5% + 5)
Resistance
419.9Ω/41.99MΩ (± 2.0% + 4)
Core jaw dia
Ø35 mm
Battery
CR2032 x 1
Size (D×W×H)mm
180x57x16
Individual Packing
Color box
 
Giá: 5.300.000 VNĐ
Đồng hồ Wellink HL-401

880.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Wellink HL-1100

645.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ đo Fluke 17B+

3.590.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Proskit MT-1250

490.000 VNĐ xem ngay
Ampe kìm  AC Hioki 3280-10F

1.750.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Proskit MT-1132

430.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Proskit MT-1210

295.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Proskit MT-1232

690.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Proskit MT-1233C

370.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Proskit MT-1233D

340.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Proskit MT-1270

755.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Proskit MT-1280

990.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Proskit MT-1610

895.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Proskit MT-2017

485.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Proskit MT-1620

1.400.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Proskit MT-1630

510.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Proskit MT-2018

420.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Proskit NT-311

305.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Tenmars YF-78

1.650.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Proskit MT-1820

1.700.000 VNĐ xem ngay
Đồng hồ Kyoritsu 1009

1.050.000 VNĐ xem ngay
Ampe kìm Kyoritsu 2017

1.300.000 VNĐ xem ngay
Ampe kẹp MT-3102

650.000 VNĐ xem ngay
Ampe kẹp MT-3109

1.450.000 VNĐ xem ngay
Ampe kìm Fluke 302+

1.750.000 VNĐ xem ngay
Ampe kìm Fluke 303

2.090.000 VNĐ xem ngay
Ampe kìm Fluke 305

2.550.000 VNĐ xem ngay
Ampe kìm Fluke 317

3.795.000 VNĐ xem ngay
Ampe kìm Fluke 319

4.925.000 VNĐ xem ngay
Ampe kìm Hioki 3288

5.300.000 VNĐ xem ngay
Dây đo đồng hồ MT-9906

185.000 VNĐ xem ngay

0908 282857