$ 0.00

Ampe kìm Fluke 317

 


Giá: Call

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

DC Voltage
600V (± 1.5% +5)
AC Voltage
600V (± 1.0% +4)
DC Current
40.00 A (± 1.6% +6)
600.0A (± 1.5% +5)
AC Current
40.00 A/600.0A
(± 1.5% +5)
Resistance
400.0/4000Ω 
(± 1% + 5)
Continuity
Y
Jaw Size
37 mm
Size
(D x W x H)
162.4 x 58.25 x 30.5 mm
 
Giá: Call
List Grid