$ 0.00

Adapter Laptop Sony 16V4A, 65W

 

Nhà sản xuất: SONY
Mã sản phẩm: ADT16V-4A
Giá: 290.000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Adapter Laptop Sony 16V4A, 65W
 
- Điện áp vào AC - 100V - 240V , 50/60Hz
- Điện áp ra DC - 16V
- Dòng cung cấp 4A, 65W
- Màu Đen
- Tình trạng Mới 100%
- Nhóm Nguồn thay thế
- Bảo hành 06 tháng
Mã sản phẩm :
PCGA-AC16V8, PCGA-AC51, PCGA-AC5E, VGP-AC16V7, VGP-AC16V8,
 • Sony Vaio PCG-3xxx Series
  PCG-3102, PCG-3112, PCG-3122, PCG-3192, PCG-3212, PCG-321A, PCG-322B, PCG-325A,
 • Sony Vaio PCG-4xxx Series
  PCG-431L, PCG-432L, PCG-441L, PCG-461L, PCG-462L, PCG-462M, PCG-481L, PCG-481M, PCG-491L, PCG-492L, PCG-4A1L, PCG-4B1L,
 • Sony Vaio PCG-500 Series
  PCG-500,
 • SONY VAIO PCG-505 Series
  PCG-505E / PCG-505EX / PCG-505F / PCG-505FX / PCG-505G / PCG-505GX / PCG-505LS / PCG-505TR / 505RS / 505RX / PCG-505TS / PCG-505TX / PCG-505X / PCG-591L
 • SONY VAIO PCG-V505 series
  PCG-V505 CTO / PCG-V505 series / PCG-V505A / PCG-V505A / PCG-V505AC / PCG-V505AK / PCG-V505A / PPCG-V505AC / PCG-V505ACK / PCG-V505ACP / PCG-V505AK / PCG-V505AP / PCG-V505AX / PCG-V505AXP / PCG-V505B / PCG-V505BL / PCG-V505BX / PCG-V505BXP / PCG-V505D / PCG-V505DC2 / PCG-V505DC2K / PCG-V505DC2P / PCG-V505DH / PCG-V505DX / PCG-V505DXP / PCG-V505EC / PCG-V505ECP / PCG-V505EX / PCG-V505GFP / PCG-V505R / PCG-V505GZFP / PCG-X505ZP / PCG-V505 CTO
 • Sony Vaio PCG-5xxx Series
  PCG-51AL, PCG-531A, PCG-532A, PCG-551L, PCG-561L, PCG-571A, PCG-571N, PCG-581L, PCG-581M, PCG-582M, PCG-591L, PCG-5A1M,
 • Sony Vaio PCG-6xxx Series
  PCG-661L, PCG-661M, PCG-661R, PCG-671L, PCG-672R, PCG-681L, PCG-682L, PCG-691L, PCG-6B1L, PCG-6B2L, PCG-6N2M,
 • Sony Vaio PCG-700 Series
  PCG-705, PCG-705C, PCG-705E, PCG-711,
 • Sony Vaio PCG-800 Series
  PCG-833L, PCG-873M, PCG-881L, PCG-881R, PCG-882L, PCG-883L, PCG-884L, PCG-885L,
 • Sony Vaio PCG-C Series
  PCG-C1F, PCG-C1MGP, PCG-C1MHP, PCG-C1VG, PCG-C1VXS, PCG-C1X,
 • SONY VAIO PCG-C1 Series
  PCG-C1F / PCG-C1X / PCG-C1MGP / PCG-C1MHP / PCG-C1X / PCG-C1MV / PCG-C1MV-M / PCG-C1MVM / PCG-C1MVP / PCG-C1MVP-M PCG-C1MW / PCG-C1MWP
 • SONY VAIO PCG-GR series
  PCG-GR, PCG-GR114EK, PCG-GR114MK, PCG-GR114SK, PCG-GR150 / PCG-GR150K / PCG-GR170 / PCG-GR170K / PCG-GR230 / PCG-GR250 / PCG-GR270K / PCG-GR270P / PCG-GR290 / PCG-GR290K / PCG-GR290P / PCG-GR300 / PCG-GR300K / PCG-GR370 / PCG-GR370K / PCG-GR370P / PCG-GR390 / PCG-GR390K / PCG-GR390P / PCG-GR55 / PCG-GR4141SK, PCG-GR414SK, PCG-GR414SP, PCG-GR615SP
 • SONY VAIO GT Series: 
  PCG-GT1 / PCG-GT3/K
 • SONY VAIO PCG-SR series
  PCG-SR17 / PCG-SR17K / PCG-SR27 / PCG-SR27K / PCG-SR33 / PCG-SR33K / PCG-SR5K / PCG-SR7K / PCG-SR9 / PCG-SR9G / PCG-SR9GT
 • SONY VAIO PCG-SRX series
  PCG-SRX41P / PCG-SRX77 / PCG-SRX77P / PCG-SRX87 / PCG-SRX87P / PCG-SRX99 / PCG-SRX99K / PCG-SRX99P / PCG-SRX3S BD / PCG / SRX51P / A / B / PCG-SRX55TH / PCG-SRX7S PB / PCG SRX871 / PCG SRX87P1 SRX87P2 / PCG SRX87P3 SRX87P4 / SRX87 SRX87P / SRX99 SRX99 SRX99P
 • SONY VAIO PCG-VX series
  PCG-VX71P / PCG-VX88 / PCG-VX88P / PCG-VX89 / PCG-VX89K / PCG-VX89K1 / PCG-VX89P / PCG-X505
 • SONY VAIO PCG-TR series
  PCG-TR1A / PCG-TR1AP / PCG-TR1F / PCG-TR1MP / PCG-TR2A / PCG-TR2A / PCG-TR2AP1 / PCG-TR2AP3 / PCG-TR2F PCG-TR3A / PCG-TR3AP PCG-TR3AP1 / PCG-TR3AP2 PCG-TR3AP3 / PCG-TR3F / PCG-TR5AP / PCG-TRF
 • Sony Vaio PCG-U Series
  PCG-U1, PCG-U3, PCG-U3/P,
 • PCG-Z1 series
  PCG-Z1A / PCG-Z1A1 / PCG-Z1AP1 / PCG-Z1AP2 / PCG-Z1AP3 / PCG-Z1VFP / PCG-Z1RA / PCG-Z1RAP1 / PCG-Z1RAP1KITB / PCG-Z1RAP2 / PCG-Z1RAP3 / PCG-Z1VAP1 / PCG-Z1VAP1KITB / PCG-Z1VAP2 / PCG-Z1WA / PCG-Z1WAMP1 / PCG-Z1WAMP2 / PCG-Z1WAMP3 / PCG-Z1WAP / PCG-Z1WXFP
 • VAIO S Series:
  VAIO S150, VAIO S150P
 • VAIO TR Series: 
  VAIO PCG-TR3A, VAIO PCG-TR1A, VAIO PCG-TR1AP, VAIO PCG-TR2A, VAIO PCG-TR2AP1, VAIO PCG-TR2AP3, VAIO PCG-TR3AP1, VAIO PCG-TR3AP2
 • Sony Vaio VGN-B Series
  VGN-B, VGN-B100, VGN-B100B, VGN-B100B05, VGN-B100B23, VGN-B1VP, VGN-B1XP, VGN-B3VP, VGN-B3XP, VGN-B90PS, VGN-B90PSY1, VGN-B90PSY2, VGN-B90PSY3, VGN-B90PSY4, VGN-B90PSY5, VGN-B90PSY6, VGN-B90PSYA, VGN-B90PSYB,
 • Sony Vaio VGN-G Series
  VGN-G11VN/T, VGN-G11XN/B,
 • Sony Vaio VGN-S1 Series
  VGN-S1, VGN-S150, VGN-S150/P, VGN-S150F, VGN-S150FP, VGN-S150P, VGN-S155, VGN-S16GP, VGN-S170, VGN-S170B, VGN-S170F, VGN-S170P, VGN-S170PVNC, VGN-S175, VGN-S18GP, VGN-S1HP,
 • Sony Vaio VGN-S2 Series
  VGN-S2, VGN-S240P, VGN-S250F, VGN-S250FP, VGN-S260, VGN-S260KIT1, VGN-S260P, VGN-S265, VGN-S270, VGN-S270B, VGN-S270F, VGN-S270P, VGN-S270PKIT1, VGN-S28GP, VGN-S2HP, VGN-S2XP,
 • Sony Vaio VGN-S3 Series
  VGN-S3, VGN-S350F, VGN-S350FP, VGN-S350P, VGN-S360, VGN-S360P, VGN-S36TP/S, VGN-S370F,
 • Sony Vaio VGN-S5 Series
  VGN-S5, VGN-S50B, VGN-S51B, VGN-S52B/S,
 • Sony Vaio VGN-S6 Series
  VGN-S6, VGN-S62S/S,
 • Sony Vaio VGN-S7 Series
  VGN-S7, VGN-S70B, VGN-S71PB, VGN-S72PB/B,
 • Sony Vaio VGN-S9 Series
  VGN-S9, VGN-S90PS, VGN-S90PSY1, VGN-S90PSY2, VGN-S90PSY3, VGN-S90PSY4, VGN-S90PSY5, VGN-S90PSY6, VGN-S91PSY1, VGN-S91PSY2, VGN-S91PSY3, VGN-S91PSY4, VGN-S91PSY5, VGN-S91PSY6, VGN-S92S/S,
 • Sony Vaio VGN-T Series
  VGN-T, VGN-T1, VGN-T130FP, VGN-T140, VGN-T140P/L, VGN-T140P/LKIT2, VGN-T140PL, VGN-T150, VGN-T150/L, VGN-T150/LKIT2, VGN-T150P/L, VGN-T150P/LKIT2, VGN-T150P/T, VGN-T155, VGN-T160, VGN-T160P/L, VGN-T160P/LKIT2, VGN-T170, VGN-T1XP/L, VGN-T1XP/T, VGN-T240, VGN-T240P, VGN-T240P/L, VGN-T250, VGN-T250/L, VGN-T250P/L, VGN-T250P/S, VGN-T260, VGN-T260P, VGN-T260P/L, VGN-T270, VGN-T270P, VGN-T270P/L, VGN-T27TP, VGN-T2P/L, VGN-T2XP, VGN-T2XP/L, VGN-T2XP/S, VGN-T2XRP/S, VGN-T340, VGN-T340P, VGN-T340P/L, VGN-T350, VGN-T350/L, VGN-T350P, VGN-T350P/L, VGN-T350P/S, VGN-T350P/T, VGN-T360, VGN-T360/L, VGN-T360P, VGN-T360P/L, VGN-T370, VGN-T370P, VGN-T370P/L, VGN-T50B/L, VGN-T50B/T, VGN-T70B/L, VGN-T90PS, VGN-T90PSY1, VGN-T90PSY2, VGN-T90PSY3, VGN-T90PSY4, VGN-T90PSY5, VGN-T90PSY6, VGN-T90S,
 • Sony Vaio VGN-TX Series
  VGN-TX, VGN-TX15C/W, VGN-TX16SP/W, VGN-TX17GP/B, VGN-TX1HP, VGN-TX1HP/W, VGN-TX1XP/B, VGN-TX1XP/L, VGN-TX2HP/W, VGN-TX2XP, VGN-TX3-EXC-B2CM, VGN-TX3-EXC-B2CT, VGN-TX5VN/L, VGN-TX5XN/B, VGN-TX610, VGN-TX610P/B, VGN-TX630, VGN-TX630P/B, VGN-TX650, VGN-TX650P/B, VGN-TX651, VGN-TX651P/B, VGN-TX670, VGN-TX670P/B, VGN-TX670P/BKIT1, VGN-TX670P/W, VGN-TX670P/WKIT1, VGN-TX690, VGN-TX690P/L, VGN-TX750, VGN-TX750P/B, VGN-TX770, VGN-TX770P/W, VGN-TX770PWK1, VGN-TX790, VGN-TX790P/L, VGN-TX790PK1, VGN-TX90PS, VGN-TX90S, VGN-TXN15P, VGN-TXN17P/L, VGN-TXN19P/L, VGN-TXN25N, VGN-TXN27N, VGN-TXN29N/L,
 • Sony Vaio VGN-TZ Series
  VGN-TZ11MN/N, VGN-TZ11VN/X, VGN-TZ11XN/B, VGN-TZ21MN/N, VGN-TZ21VN/R, VGN-TZ21VN/X, VGN-TZ21WN/B,
 • Sony Vaio VGN-U Series
  VGN-U, VGN-U50, VGN-U70P, VGN-U71P, VGN-U750, VGN-U750P, VGN-U8, VGN-U8C, VGN-U8G,
 • Sony Vaio VGN-UX Series
  VGN-UX1XN,
 • Sony Vaio VGN-X505 Series
  VGN-X505, VGN-X505/ZP, VGN-X505VP, VGN-X505ZP,
 • Dòng máy tương thích :
  PCGA-AC16V, PCGA-AC16V1, PCGA-AC16V3, PCGA-AC16V4, PCGA-AC16V6

   
  Giá: 290.000 VNĐ
  List Grid