$ 0.00

Adapter laptop Hp 18.5V3.5A Đầu thường

 

Nhà sản xuất: hp-compaq
Mã sản phẩm: ADT18.5V3.5AT
Giá: 490.000   290.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 028.73017979 -   0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Thông số kỹ thuật :  
- Điện áp vào AC - 100V - 240V , 50/60Hz
- Điện áp ra DC - 18.5V
- Dòng cung cấp 3.5A, 65W
- Màu Đen
- Tình trạng Mới 100%
- Nhóm Nguồn thay thế
- Bảo hành 06 tháng
Mã sản phẩm :
HP COMPAQ 239427-001, 239427-003, 239427-001, 101898-001, 101880-001, 146594-001, 159224-001, 163444-001, 179725-003, A265, AC-C14, 285288-001, 285546-001, LPACQ3, PA-1651-02C, PP1006, PPP002D, PPP009L, PPP009H, P-0K065B13, 239427-001, 239427-003, 239704-001, 239705-001, 265602-001387661-001, 209126-001, 209124-001, 120765-001, 371790-001, 338136-001, 386315-002, 381090-001, 380467-001
Dòng máy tương thích : 
Compaq Armada Series: 100 / 100s / 110 / 110s / E300 / E500 / E500s / E700 / M300 / M500 / M700 / V300 / N400c / N410c / N600c
Compaq EVO Series: EVO N1000 / N1000C N1000V / N1005V / N110 / N150 / N200 / N400 / N400c / N410c / N600 / N600c / N610c / N620c / N800 / N800c / N800v / N800w / N8000
Compaq Presario C300 C500 C700 C510
Compaq Presario F500 F700
Compaq Presario X1000 Series: X1000 / X1001 / X1001US / X1002 / X1002US / X1005 / X1006 / X1007 / X1010 / X1010CA / X1010US / X1011 / X1012 / X1015 / X1015US / X1016 / X1018 / X1021 / X1022 / X1023 / X1026 / X1027 / X1028 / X1028CL / X1030 / X1030US / X1032 / X1033 / X1034 / X1035 / X1036 / X1036AP / X1037 / X1038 / X1039 / X1040 / X1040US / X1041 / X1042 / X1043 / X1044 / X1045 / X1046 / X1047 / X1048 / X1049 / X1050 / X1050CA / X1051 / X1052 / X1053 / X1054 / X1055 / X1056 / X1057 / X1058 / X1060 / X1061 / X1062 / X1063 / X1064 / X1065 / X1066 / X1067 / X1068 / X1069 / X1070 / X1071 / X1072 / X1073 / X1074 / X1075 / X1080 / X1081 / X1082 / X1083 / X1084 / X1085 / X1086 / X1087 / X1088 / X1089 / X1090 / X1091 / X1092 / X1093 / X1094 / X1095 / X1096 / X1097 / X1098 / X1099
Compaq Presario X1100 Series: X1100 / X1105 / X1110 / X1115 / X1140 / X1155
Compaq Presario X1200 Series: X1200 / X1201 / X1201US / X1210 / X1210CA / X1210US / X1220 / X1220US / X1230 / X1230US
Compaq Presario X1300 Series: X1300 / X1301 / X1301US / X1360 / X1360US / X1360CL / X1360CA / X1370 / 1370US / X1390 / X1390US / X1937 / X1397US
HP Pavilion DV1000 Series: DV1000 / DV1000 CTO / DV1001 / DV1001AP / DV1001XX MV IUR / DV1002 / DV1002AP / DV1002XX MV IUR / DV1003 / DV1004 / DV1004AP / DV1005 / DV1006 / DV1006AP / DV1007 / DV1008 / DV1009 / DV1009AP / DV1009XX MV / DV1010 / DV1010AP / DV1010US / DV1010CA / DV1011 / DV1011 / DV1012 / DV1012LA / DV1013 / DV1014 / DV1014AP / DV1014LA / DV1015 / DV1015AP / DV1015LA / DV1016 / DV1017 / DV1018 / DV1019 / DV1020 / DV1021 / DV1021AP / DV1022 / DV1022AP / DV1023 / DV1024 / DV1024AP / DV1024LA / DV1025 / DV1025AP / DV1025LA / DV1026 / DV1027 / DV1028 / DV1029 / DV1029AP / DV1030 / DV1030AP / DV1031 / DV1031AP / DV1032 / DV1033 / DV1034 / DV1034AP / DV1040 / DV1040US / DV1040CA / DV1042 / DV1044 / DV1045 / DV1045LA / DV1049 / DV1049CL / DV1050 / DV1050US / DV1060 / DV1060US / DV1061 / DV1063 / DV1064 / DV1065 / DV1065US / DV1066 / DV1067 / DV1071 / DV1074 / DV1075
HP Pavilion DV1300 Series: DV1300 / DV1310 / DV1310US / DV1311 / DV1311SE / DV1315 / DV1315CL / DV1320 / DV1320US / DV1321us / DV1330 / DV1330CA / DV1330US / DV1340 / DV1340US
HP Pavilion DV1400 Series: DV1400 / DV1410 / DV1410US / DV1411 / DV1411SE / DV1420 / DV1420US / DV1427us / DV1430 / DV1430US / DV1432 / DV1432US / DV1435 / DV1439 / DV1439US / DV1440 / DV1440US
HP Pavilion DV1500 Series: DV1500 / DV1510 / DV1510US / DV1510CA / DV1515 / DV1515CL / DV1519 / DV1519US / DV1520 / DV1520US / DV1520CA / DV1530 / 1530US / DV1530CA / DV1532 / DV1532US / DV1540 / DV1540US / DV1540CA / DV1550 / DV1550SE / DV1580 / DV1580SE
HP Pavilion DV4000 Series: DV4000 / DV4000 CTO / DV4005 / DV4005US / DV4010 / DV4015 / DV4015CL / DV4018 / DV4018CL / DV4020 / DV4020us / DV4030 / DV4030US / DV4030CA / DV4040 / DV4040CA / DV4040US / DV4100 / DV4100 CTO / DV4125 / DV4125US / DV4129 / DV4129US / DV4130 / DV4130US / DV4150 / DV4150CA / DV4150US / DV4155 / DV4155CL / DV4155US / DV4165 / DV4165CL / DV4170 / DV4170CA / DV4170US / DV4200 / DV4210 / DV4217 / DV4217CL / DV4220 / DV4223 / DV4223CL / DV4230 / DV4230us / DV4250 / DV4250US / DV4250CA / DV4253 / DV4253US / DV4257 / DV4257US / DV4269 / DV4269US / DV4270 / DV4270US / DV4270CA / DV4272 / DV4272US / DV4300 / DV4305 / DV4305US / DV4307 / DV4307CA / DV4307CL / DV4308 / DV4308WM / DV4310 / DV4310US / DV4320 / DV4320US / DV4330 / DV4330US / DV4330CA / DV4340 / DV4340US / DV4340CA / DV4400 / DV4401 / DV4420
HP Pavilion DV5000 Series: DV5000 / DV5001 / DV5003 / DV5003CL / DV5010 / DV5017 / DV5017CL / DV5020 / DV5020US / DV5020CA / DV5029 / DV5029US / DV5030 / DV5030US / DV5040 / DV5040US / DV5100 / DV5100CTO / DV5110 / DV5110US / DV5120 / DV5120US / DV5123 / DV5123CL
HP Pavilion DV6000 Series
HP Pavilion DV8000 Series: DV8000 / DV8000 CTO / DV8005 / DV8010 / DV8013 / DV8013CL / DV8026ea / DV8040 / DV8040CA / DV8040US / DV8045 / DV8080 / DV8088 / DV8088US / DV8100 / DV8110 / DV8110US / DV8113 / DV8113CL / DV8120 / DV8120US / DV8120CA / DV8123 / DV8123CL / DV8125 / DV8125NR / DV8130 / DV8130US / DV8135nr / DV8140 / DV8140US / DV8155 / DV8200 / DV8220
HP Pavilion ZT3000 Series: HP Pavilion ZT3000 / ZT3001 / ZT3001US / ZT3010 / ZT3010US / ZT3015 / ZT3020 / ZT3020US / ZT3025 / ZT3030 / ZT3040 / ZT3050 / ZT3068 / ZT3068CL / ZT3101 / ZT3101US / ZT3110 / ZT3120 / ZT3130 / ZT3140 / ZT3140US / ZT3170 / ZT3170US / ZT3200 / ZT3201 / ZT3201US / ZT3205 / ZT3210 / ZT3215 / ZT3220 / ZT3225 / ZT3230 / ZT3235 / ZT3240 / ZT3241 / ZT3242 / ZT3250 / ZT3250US / ZT3260 / ZT3280 / ZT3280US / ZT3300 / ZT3301 / ZT3301US / ZT3302 / ZT3302US / ZT3305 / ZT3310 / ZT3340 / ZT3340US / ZT3349 / ZT3349CL / ZT3350 / ZT3350US / ZT3355 / ZT3355US / ZT3380 / ZT3380US / ZT3400
HP Pavilion ZE2000 Series: HP Pavilion ZE2000 / ZE2000 CTO / ZE2004 / ZE2004US / ZE2005 / ZE2005US / ZE2008 / ZE2008WM / ZE2010 / ZE2015 / ZE2015US / ZE2020 / ZE2020CA / ZE2100 / ZE2108 / ZE2108WM / ZE2109 / ZE2109US / ZE2110 / ZE2110US / ZE2113 / ZE2113US / ZE2114 / ZE2114US / ZE2115 / ZE2115US / ZE2117 / ZE2117US / ZE2120 / ZE2120CA / ZE2150 / ZE2150US / ZE2200 / ZE2200 CTO / ZE2300 / ZE2308 / ZE2308WM / ZE2309 / ZE2309NR / ZE2315 / ZE2315US / ZE2400 / ZE2401 / ZE2401XT
HP Pavilion ZE4900 Series: ZE4900 / ZE4901 / ZE4901us / ZE4902 / ZE4903 / ZE4904 / ZE4905 / ZE4906 / ZE4907 / ZE4908 / ZE4910 / ZE4910us / ZE4911 / ZE4913 / ZE4915 / ZE4916 / ZE4917 / ZE4918 / ZE4919 / ZE4920 / ZE4922 / ZE4923 / ZE4925 / ZE4926 / ZE4928 / ZE4929 / ZE4930 / ZE4935 / ZE4940 / ZE4950 / ZE4951 / ZE4960 / ZE4980
Compaq Presario M2000 Series: M2000 / M2001 / M2005 / M2005US / M2007 / M2007US / M2010 / M2010CA / M2010US / M2015 / M2015CL / M2070 / M2070US / M2099 / M2100 / M2100 / M2101 / M2101US / M2105 / M2105CA / M2105US / M2108 / M2108US / M2200 / M2300 / M2400 / M2401 / M2401XT / M2500Z
Compaq Presario 2200 Series: 2200 / 2200LA / 2201 / 2201AS / 2201US / 2202 / 2202US / 2203 / 2203AL / 2203AS / 2203US / 2204 / 2204AL / 2204AS / 2204US / 2205 / 2205AL / 2205AP / 2205AS / 2205LA / 2206 / 2206AL / 2206AP / 2206US / 2207 / 2207AL / 2207AP / 2207AS / 2208 / 2208AP / 2208AS / 2209 / 2209AP / 2209CL / 2210 / 2210AP / 2210CA / 2210US / 2211 / 2211AP / 2212CA / 2213 / 2214 / 2215 / 2216 / 2217 / 2218 / 2218AP / 2218RS / 2219 / 2220,2223 / 2223AP / 2223US / 2226 / 2226AP / 2226CL / 2227 / 2227AP / 2227US / 2231 / 2231AP / 2231US / 2232 / 2232AP / 2232US / 2233AP / 2234AP / 2236 / 2236AP / 2236CL / 2236US / 2237AP / 2238AP / 2242AP / 2243AP / 2254 / 2255 / 2256 / 2257 / 2258 / 2258AP / 2259 / 2260 / 2261 / 2261AP / 2262 / 2262AP / 2263 / 2263AP / 2265 / 2268AP / 2269AP / 2273AS
Compaq Presario 2800 Series: 2800 / 2800CA / 2800T / 2800US / 2801 / 2801CL / 2805 / 2805US / 2806 / 2806CL / 2810 / 2810CA / 2810EA / 2811 / 2811CA / 2811CL / 2811EA / 2815 / 2815EA / 2816 / 2816EA / 2878 / 2878CL / 2879 / 2879CL / 2880 / 2880CL / 2881 / 2881CL
Compaq Presario V2000 Series: V2000 / V2000t / V2000z / V2001 / V2002 / V2003 / V2004 / V2005 / V2006 / V2007 / V2008 / V2009 / V2010 / V2010US / V2016 / V2017 / V2018 / V2019 / V2020 / V2021 / V2022 / V2023 / V2024 / V2025 / V2026 / V2027 / V2028 / V2029 / V2030 / V2030US / V2031 / V2032 / V2033 / V2034 / V2035 / V2036 / V2037 / V2038 / V2039 / V2040 / V2040US / V2041 / V2069 / V2069CL
Compaq Presario V2100 Series: V2100 / V2110 / V2110US / V2110CA / V2130 / V2135 / V2135US / V2140 / V2140US / V2140CA / V2146 / V2146CL / V2150 / V2150US
Compaq Presario V2300 Series: V2300 / V2304 / V2304US / V2305 / V2305CA / V2305US / V2306 / V2306US / V2309 / V2309US / V2310 / V2310CA / V2310US / V2311 / V2311US / V2312 / V2312US / V2320 / V2321 / V2321US / V2330 / V2335 / V2335US
Compaq Presario V2400 Series: V2400 / V2400 CTO / V2401 / V2401CL / V2402 / V2402US / V2403 / V2403NR / V2403us / V2404 / V2404US / V2405 / V2405CA / V2405US / V2409 / V2409US / V2410 / V2410CA / V2410CL / V2410US / V2413 / V2413US / V2414 / V2414NR / V2419 / V2419US / V2424 / V2424NR
Compaq Presario V2500 Series: V2500 / V2508 / V2508WM / V2552 / V2552US / V2555 / V2555US / V2555CA / V2565 / V2565US / V2565CA / V2570 / V2570CA / V2570NR / V2575 / V2575US / V2575CA / V2582 / V2582US
Compaq Presario V2600 Series: V2600 / V2610 / V2610US / V2630 / V2630US / V2640 / V2640NR / V2665 / V2665US / V2698 / V2699
Compaq Presario V4000 Series: V4000 / V4000z / V4001 / V4002 / V4003 / V4004 / V4005 / V4005CL / V4015 / V4015US / V4020 / V4020US / V4025 / V4025US / V4035 / V4035CA / V4035US / V4100 / V4120 / V4120US / V4125 / V4125CL / V4130 / V4135 / V4135US / V4200 / V4220 / V4220NR / V4220US / V4240 / V4240US / V4245 / V4245US / V4300 / V4400
Compaq Presario V5000 Series: V5000 / V5000Z / V5005 / V5005US / V5005CA / V5010 / V5015 / V5015US / V5015CA / V5100 CTO / V5100z CTO / V5101 / V5101US / V5102 / V5102NR / V5105 / V5105US / V5105CA / V5115 / V5115US / V5115CA / V5119 / V5119US / V5120 / V5120NR / V5160 / V5160US / V5189 / V5200 CTO / V5201 / V5201US / V5201CA / V5204 / V5204US / V5204NR / V5205 / V5205NR / V5206 / V5206OM / V5207 / V5207NR / V5208 / V5208CA / V5209 / V5209US / V5210 / V5210US / V5210CA / V5214EA / V5215EA / V5216EA / V5233EA / V5234EA / V5235EA / V5236EA / V5300 CTO / V5305 / V5305WM / V5306 / V5306US / V5307 / V5307US / V5308 / V5308CA
Compaq Presario V6000 Series: V6000 V6000T V6000Z V6001XX V6030US V6048CL V6101 / V6101US / V6105 / V6105NR / V6107 / V6107US / V6110 / V6110US / V6110CA / V6120 / V6120US / V6120CA / V6130 / V6130US / V6133 / V6133CA / V6133CL / V6137 / V6137US / V6143 / V6143CL / V6171 / V6171CL / V6200 / V6500
HP Pavilion dv2700 Series
Giá: 490.000   290.000 VNĐ
Adapter Laptop Dell 19V7.7A
Adapter Laptop Dell 19V7.7A

590.000 VNĐ xem ngay
Adapter Laptop Dell 15V3A
Adapter Laptop Dell 15V3A

390.000 VNĐ xem ngay
Adapter Laptop Toshiba 15V8A
Adapter Laptop Toshiba 15V8A

480.000 VNĐ xem ngay
Adapter Laptop Toshiba 15V5A
Adapter Laptop Toshiba 15V5A

290.000 VNĐ xem ngay
Adapter Laptop HP 19.5V-2.31A
Adapter Laptop HP 19.5V-2.31A

290.000 VNĐ xem ngay

0908 282857