$ 0.00

Phần Mềm Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07113

 

Nhà sản xuất: Microsoft
Mã sản phẩm: P73-07113
Giá: 16.900.000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Win Svr Std 2016 64bit English 1pk DSP OIE DVD 16 core P73-07113
Giá: 16.900.000 VNĐ