$ 0.00

Thông báo của HP Việt Nam

 

Thông báo của HP Việt Nam

Thông Báo

Kính thưa nhà phân phối & quý đại lý.

Công ty TNHH Hewlett-Packard Việt Nam xin thông báo đến quý vị về thay đổi cơ

chế bảo hành cho các sản phẩm máy in laser, máy in phun và máy scanners với chi

tiết như sau:


Kính thưa nhà phân phối & quý đại lý.

Công ty TNHH Hewlett-Packard Việt Nam xin thông báo đến quý vị về thay đổi cơ

chế bảo hành cho các sản phẩm máy in laser, máy in phun và máy scanners với chi

tiết như sau:

Cơ chế:

 •   Thời gian   : Từ ngày 01 tháng 3 năm 2015

 •   Đối tượng áp dụng : Người tiêu dùng cuối cùng và đại lý bán hàng

 •   Phạm vi áp dụng   : Toàn quốc

 •   Sản phẩm áp dụng : Máy  in  laser và  máy  scanners nhóm sản phẩm

  LES, máy in phun nhóm sản phẩm IPS.

  Hình thức thực hiện:

  -  Sau ngày 1/3/2015 HP Việt Nam sẽ ngưng cấp phiếu Bảo Hành giấy cho

  các sản phẩm máy in  và  scanners phân phối chính  thức. Các sản phẩm

  này sẽ áp  dụng  theo  chính  sách  bảo hành theo  hóa  đơn  GTGT của  PPS

  Việt Nam theo thông báo đính kèm từ ngày 1/10/2014.

  -  Khi khách hàng sử dụng gặp sự cố về phần cứng. Sẽ gọi điện đến số điện

  thoại hotline miễn phí: 1800 588 868 hoặc cssvn@hp.com

  Phòng Kinh doanh và Bảo Hành

  Công ty TNHH Hewlett-Packard Việt Nam/ Nhóm In ấn & Máy tính cá nhân