$ 0.00

Thay drum rời Oki C5100 C/ M/ Y/ K

 


Mã sản phẩm: DRC5100
Giá: 650.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 028.73017979 -   0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Thay drum rời Oki C5100 C/M/Y/K
Dùng cho máy in OKI C5100n/C5200n/C5400n.
Bao gồm chip
Đơn giá /1màu
Giá: 650.000 VNĐ
SẢN PHẨM KHÁC TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC DRUM TRỐNG HÌNH
Thay drum gạt HP 12A
Thay drum gạt HP 12A

200.000 VNĐ xem ngay
Thay drum gạt HP 83A
Thay drum gạt HP 83A

200.000 VNĐ xem ngay
Thay drum gạt HP 85A
Thay drum gạt HP 85A

200.000 VNĐ xem ngay
Thay drum gạt HP 90A
Thay drum gạt HP 90A

390.000 VNĐ xem ngay
Thay drum gạt HP 16A A3
Thay drum gạt HP 16A A3

390.000 VNĐ xem ngay
Thay drum gạt HP 78A
Thay drum gạt HP 78A

200.000 VNĐ xem ngay
Thay drum gạt HP 36A
Thay drum gạt HP 36A

200.000 VNĐ xem ngay
Thay drum gạt HP 35A
Thay drum gạt HP 35A

200.000 VNĐ xem ngay
Thay drum gạt HP 80A
Thay drum gạt HP 80A

200.000 VNĐ xem ngay
Thay drum gạt HP 05A
Thay drum gạt HP 05A

200.000 VNĐ xem ngay
Thay drum gạt HP 53A
Thay drum gạt HP 53A

200.000 VNĐ xem ngay
Thay drum gạt HP 49A
Thay drum gạt HP 49A

200.000 VNĐ xem ngay
Thay drum gạt HP 92A
Thay drum gạt HP 92A

200.000 VNĐ xem ngay
Thay drum gạt HP 15A
Thay drum gạt HP 15A

200.000 VNĐ xem ngay

0908 282857