$ 0.00

Pin HP Presario CQ20, 2230s - 8 Cell OEM

 

Nhà sản xuất: HP
Mã sản phẩm: PCQ20-8-O
Giá: Call
Mua hàng qua điện thoại : 028.73017979 -   0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Pin HP Presario CQ20, 2230s - 8 Cell OEM
  • Dung lượng: 3200mAh
  • Số Cells: 8 Cell
  • Voltage: 14.8 V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin thay thế
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng
  Replace Part Number:

482372-322 482372-361 493202-001
HSTNN-OB77 HSTNN-XB77 NBP4A112
HSTNN-DB91 HSTNN-OB91 HSTNN-XB91

Compatible Models:

For HP Compaq
Business Notebook 2230s
For COMPAQ
Presario CQ20 Series Presario CQ20-100 Series Presario CQ20-100CTO
Presario CQ20-101TU Presario CQ20-102TU Presario CQ20-103TU
Presario CQ20-104TU Presario CQ20-105TU Presario CQ20-106TU
Presario CQ20-107TU Presario CQ20-108TU Presario CQ20-109TU
Presario CQ20-110TU Presario CQ20-111TU Presario CQ20-112TU
Presario CQ20-113TU Presario CQ20-114TU Presario CQ20-115TU
Presario CQ20-116TU Presario CQ20-117TU Presario CQ20-118TU
Presario CQ20-119TU Presario CQ20-120TU Presario CQ20-121TU
Presario CQ20-122TU Presario CQ20-123TU Presario CQ20-124TU
Presario CQ20-125TU Presario CQ20-126TU Presario CQ20-127TU
Presario CQ20-128TU Presario CQ20-129TU Presario CQ20-130TU
Compaq Presario CQ20-200 SeriesPresario CQ20-201TU Presario CQ20-202TU Presario CQ20-203TU
Presario CQ20-204TU Presario CQ20-205TU Presario CQ20-206TU
Presario CQ20-207TU Presario CQ20-208TU Presario CQ20-209TU
Presario CQ20-210TU Presario CQ20-211TU Presario CQ20-212TU
Presario CQ20-213TU Presario CQ20-214TU Presario CQ20-215TU
Presario CQ20-216TU Presario CQ20-217TU Presario CQ20-218TU
Presario CQ20-219TU Presario CQ20-220TU Presario CQ20-221TU
Presario CQ20-222TU Presario CQ20-223TU Presario CQ20-224TU
Presario CQ20-225TU Presario CQ20-300 SeriesPresario CQ20-301TU Presario CQ20-302TU
Presario CQ20-303TU Presario CQ20-304TU Presario CQ20-305TU
Presario CQ20-306TU Presario CQ20-307TU Presario CQ20-308TU
Presario CQ20-309TU Presario CQ20-310TU Presario CQ20-311TU
Presario CQ20-312TU Presario CQ20-313TU Presario CQ20-314TU
Presario CQ20-315TU Presario CQ20-316TU Presario CQ20-317TU
Presario CQ20-318TU Presario CQ20-319TU Presario CQ20-320TU
Presario CQ20-321TU Presario CQ20-322TU Presario CQ20-323TU
Presario CQ20-324TU Presario CQ20-325TU Presario CQ20-326TU
Presario CQ20-327TU Presario CQ20-328TU Presario CQ20-329TU
Presario CQ20-330TU Presario CQ20-331TU Business Notebook 2230s

Giá: Call

0908 282857