$ 0.00

Pin HP Compaq CQ42 DM4 CQ62 430 G7 - 6Cell OEM

 

Nhà sản xuất: HP
Mã sản phẩm: PCQ42-6-O
Giá: 490.000 VNĐ
Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm


PIn dùng cho máy HP CQ42 CQ32 CQ42 CQ43 CQ56 CQ62 CQ72 CQ430 CQ630, G42 G56 G62 G72, DM4, ENVY 17, HP1000-1350TU 6 Cell
Thông số kỹ thuật  
- Điện áp 10.8V
- Dung lượng 4400mAh / 6cell - Lion
- Màu Đen
- Tình Trạng Mới 100% (Full Box )
- Nhóm pin Pin thay thế
- Bảo hành 09 tháng
 Replace Part Number:

586006-321, 586006-361, 586007-541, 586028-341, 588178-141, 593553-001, 593554-001, 593562-001, GSTNN-Q62C, HSTNN-CB0W, HSTNN-CBOW, HSTNN-F01C, HSTNN-F02C, HSTNN-I78C, HSTNN-I79C, HSTNN-I81C, HSTNN-I83C, HSTNN-I84C, HSTNN-IB0N, HSTNN-IB0X, HSTNN-IB1E, HSTNN-OB0X, HSTNN-OB0Y, HSTNN-Q47C, HSTNN-Q48C, HSTNN-Q49C, HSTNN-Q50C, HSTNN-Q51C, HSTNN-Q60C, HSTNN-Q61C, HSTNN-Q62C, HSTNN-Q63C, HSTNN-Q64C, HSTNN-UB0W, HSTNN-YB0X, MU06, MU09, NBP6A174, NBP6A174B1, NBP6A175, NBP6A175B1, WD548AA

Compatible Models:

COMPAQ
Compaq 435 Notebook PC,
Compaq 436 Notebook PC,
Compaq Presario CQ32,
Compaq Presario CQ42,
Compaq Presario CQ43,
Compaq Presario CQ56,
Compaq Presario CQ56z-200 CTO,
Compaq Presario CQ57,
Compaq Presario CQ62,
Compaq Presario CQ62z-200CTO,
Compaq Presario CQ62z-300 CTO,
Compaq Presario CQ630,
Compaq Presario CQ72

Compaq Presario CQ42-100 Series
Presario CQ42-100, Presario CQ42-102TU, Presario CQ42-103TU,
Presario CQ42-105TU, Presario CQ42-106TU, Presario CQ42-108TU,
Presario CQ42-109TU, Presario CQ42-111TU, Presario CQ42-115TU,
Presario CQ42-116TU, Presario CQ42-117TU, Presario CQ42-118TU,
Presario CQ42-119TU, Presario CQ42-121LA, Presario CQ42-122LA,
Presario CQ42-123LA, Presario CQ42-124LA, Presario CQ42-125TU,
Presario CQ42-126LA, Presario CQ42-126TU, Presario CQ42-130TU,
Presario CQ42-131TU, Presario CQ42-132TU, Presario CQ42-133TU,
Presario CQ42-134TU, Presario CQ42-135TU, Presario CQ42-136TU,
Presario CQ42-137TU, Presario CQ42-138TU, Presario CQ42-139TU,
Presario CQ42-140TU, Presario CQ42-151TX, Presario CQ42-152TU,
Presario CQ42-152TX, Presario CQ42-154TX, Presario CQ42-158TX,
Presario CQ42-160TU, Presario CQ42-160TX, Presario CQ42-163TX,
Presario CQ42-165TX, Presario CQ42-166TX, Presario CQ42-167TU,
Presario CQ42-167TX, Presario CQ42-168TU, Presario CQ42-169TU,
Presario CQ42-170TX, Presario CQ42-171TX, Presario CQ42-173TU,
Presario CQ42-173TX, Presario CQ42-174TX, Presario CQ42-175TX,
Presario CQ42-176TX, Presario CQ42-177TX, Presario CQ42-179TX,
Presario CQ42-181TX, Presario CQ42-182TX, Presario CQ42-185TX,
Presario CQ42-186TX, Presario CQ42-187TX, Presario CQ42-188TX,
Presario CQ42-189TX, Presario CQ42-193TX, Presario CQ42-194TX,
Presario CQ42-195TX

Compaq Presario CQ42-200 Series

Compaq Presario CQ42-300 Series
Presario CQ42-300, Presario CQ42-301AX, Presario CQ42-301TU,
Presario CQ42-302AX, Presario CQ42-303TU, Presario CQ42-304AU,
Presario CQ42-304TU, Presario CQ42-305AU, Presario CQ42-309AX,
Presario CQ42-310AX, Presario CQ42-311AU, Presario CQ42-312AU,
Presario CQ42-313AU, Presario CQ42-313AX, Presario CQ42-320CA,
Presario CQ42-352TU, Presario CQ42-353TU, Presario CQ42-354TU,
Presario CQ42-354TX, Presario CQ42-355TX, Presario CQ42-356TX,
Presario CQ42-359TU, Presario CQ42-360TU, Presario CQ42-362TU,
Presario CQ42-365TU, Presario CQ42-371TU

Compaq Presario CQ42-400 Series
Presario CQ42-400, Presario CQ42-400AU, Presario CQ42-400AX,
Presario CQ42-400TU, Presario CQ42-401AU, Presario CQ42-401AX,
Presario CQ42-401TU, Presario CQ42-402AU, Presario CQ42-402AX,
Presario CQ42-402TU, Presario CQ42-403AX, Presario CQ42-404AU,
Presario CQ42-404AX, Presario CQ42-404TU, Presario CQ42-408LA,
Presario CQ42-450TU, Presario CQ42-450TX, Presario CQ42-451TU,
Presario CQ42-452TU, Presario CQ42-453TU, Presario CQ42-455TU,
Presario CQ42-457TU, Presario CQ42-459TU, Presario CQ42-460TU,
Presario CQ42-461TU, Presario CQ42-462TU, Presario CQ42-463TU,
Presario CQ42-465TU, Presario CQ42-467TU, Presario CQ42-471TU

Compaq Presario CQ43-100 Series
Presario CQ43-100, Presario CQ43-101AU, Presario CQ43-101TU,
Presario CQ43-101TX, Presario CQ43-102AU, Presario CQ43-102TU,
Presario CQ43-102TX, Presario CQ43-103TX, Presario CQ43-103TU,
Presario CQ43-104TU, Presario CQ43-105TU, Presario CQ43-106TU,
Presario CQ43-107TU, Presario CQ43-108TU, Presario CQ43-109TU,
Presario CQ43-111BR, Presario CQ43-111TU, Presario CQ43-112BR,
Presario CQ43-112TU, Presario CQ43-113BR, Presario CQ43-114TU,
Presario CQ43-116TU, Presario CQ43-160LA, Presario CQ43-170LA,
Presario CQ43-171LA, Presario CQ43-172LA, Presario CQ43-173LA,
Presario CQ43-174LA, Presario CQ43-176LA, Presario CQ43-177LA,
Presario CQ43-178LA

Compaq Presario CQ43-200 Series
Presario CQ43-200, Presario CQ43-200TX, Presario CQ43-202TX,
Presario CQ43-203TX, Presario CQ43-204TU, Presario CQ43-204TX,
Presario CQ43-208TU

Compaq Presario CQ43-300 Series
Presario CQ43-300, Presario CQ43-300AU, Presario CQ43-300LA,
Presario CQ43-300TU, Presario CQ43-300TX, Presario CQ43-301AU,
Presario CQ43-301TU, Presario CQ43-301TX, Presario CQ43-302AU,
Presario CQ43-302TU, Presario CQ43-302TX, Presario CQ43-303AU,
Presario CQ43-303TX, Presario CQ43-304AU, Presario CQ43-304TX,
Presario CQ43-305AU, Presario CQ43-305LA, Presario CQ43-305TU,
Presario CQ43-306AU, Presario CQ43-306TU, Presario CQ43-307AU,
Presario CQ43-307TU, Presario CQ43-308AU, Presario CQ43-308TU,
Presario CQ43-308TX, Presario CQ43-309AU, Presario CQ43-311TU,
Presario CQ43-314BR, Presario CQ43-325BR, Presario CQ43-350LA,
Presario CQ43-351LA

Compaq Presario CQ43-400 Series
Presario CQ43-400LA, Presario CQ43-400TU, Presario CQ43-400TX,
Presario CQ43-401TU, Presario CQ43-402AU, Presario CQ43-402LA,
Presario CQ43-403AU, Presario CQ43-403TU, Presario CQ43-404AU,
Presario CQ43-404TU, Presario CQ43-405AU, Presario CQ43-405LA,
Presario CQ43-406AU, Presario CQ43-407TX, Presario CQ43-408LA,
Presario CQ43-408TU, Presario CQ43-409AU, Presario CQ43-409TU,
Presario CQ43-409TX, Presario CQ43-410AU, Presario CQ43-410LA,
Presario CQ43-410TX, Presario CQ43-411AU, Presario CQ43-411LA,
Presario CQ43-411TU, Presario CQ43-412AU, Presario CQ43-412TU,
Presario CQ43-413TX, Presario CQ43-414TU, Presario CQ43-414TX,
Presario CQ43-416LA, Presario CQ43-416TX, Presario CQ43-417TU,
Presario CQ43-418LA, Presario CQ43-418TU, Presario CQ43-419TU,
Presario CQ43-421TU, Presario CQ43-422TU, Presario CQ43-423TU,
Presario CQ43-424TU, Presario CQ43-450LA

Compaq Presario CQ56-100 Series

Compaq Presario CQ56-200 Series
Presario CQ56-200, Presario CQ56-200SG, Presario CQ56-200TU,
Presario CQ56-201NR, Presario CQ56-201SG, Presario CQ56-201TU,
Presario CQ56-203SG, Presario CQ56-204CA, Presario CQ56-204SG,
Presario CQ56-205EG, Presario CQ56-206SA, Presario CQ56-207SG,
Presario CQ56-209SG, Presario CQ56-210EF, Presario CQ56-210SF,
Presario CQ56-210SG, Presario CQ56-219WM, Presario CQ56-220CA,
Presario CQ56-240CA, Presario CQ56-240EF, Presario CQ56-240SF,
Presario CQ56-250EA, Presario CQ56-250SA, Presario CQ56-250SF,
Presario CQ56-252SA, Presario CQ56-252SF, Presario CQ56-253SA,
Presario CQ56-256SA, Presario CQ56-258SA, Presario CQ56-261EA,
Presario CQ56-280EG, Presario CQ56-280SG, Presario CQ56-283SG,
Presario CQ56-290EF, Presario CQ56-290SF, Presario CQ56-292SF

Compaq Presario CQ57-100 Series
Presario CQ57-101TU, Presario CQ57-101TX, Presario CQ57-102TU,
Presario CQ57-103TU, Presario CQ57-104TU, Presario CQ57-106TU,
Presario CQ57-108TU, Presario CQ57-109TU, Presario CQ57-111TU,
Presario CQ57-112TU, Presario CQ57-113TU

Compaq Presario CQ62-100 Series
Presario CQ62-100, Presario CQ62-101TX, Presario CQ62-102TX,
Presario CQ62-103TU, Presario CQ62-104TU, Presario CQ62-105TU,
Presario CQ62-105TX, Presario CQ62-106TU, Presario CQ62-108TU,
Presario CQ62-108TX, Presario CQ62-109TU, Presario CQ62-109TX,
Presario CQ62-110TU, Presario CQ62-111TU, Presario CQ62-111TX,
Presario CQ62-112TU, Presario CQ62-112TX, Presario CQ62-113TU,
Presario CQ62-113TX, Presario CQ62-114TX, Presario CQ62-115TX,
Presario CQ62-116TU

Compaq Presario CQ62-200 Series

Compaq Presario CQ62-300 Series
Presario CQ62-300, Presario CQ62-302TU, Presario CQ62-305AX,
Presario CQ62-306AU, Presario CQ62-306AX, Presario CQ62-308AU,
Presario CQ62-309AU, Presario CQ62-309AX, Presario CQ62-310AU,
Presario CQ62-351TU, Presario CQ62-355TU, Presario CQ62-355TX,
Presario CQ62-357TX, Presario CQ62-358TU, Presario CQ62-360TX

Compaq Presario CQ62-400 Series
Presario CQ62-400, Presario CQ62-400AU, Presario CQ62-400AX,
Presario CQ62-401AU, Presario CQ62-402AU, Presario CQ62-402AX,
Presario CQ62-403AU, Presario CQ62-404AU, Presario CQ62-404AX,
Presario CQ62-405AU, Presario CQ62-405AX, Presario CQ62-406AX,
Presario CQ62-410US, Presario CQ62-411NR, Presario CQ62-412NR,
Presario CQ62-413NR, Presario CQ62-417NR, Presario CQ62-418NR,
Presario CQ62-421NR, Presario CQ62-423NR, Presario CQ62-450TX,
Presario CQ62-452TU, Presario CQ62-453TU, Presario CQ62-454TU,
Presario CQ62-455TU, Presario CQ62-456TU

Compaq Presario CQ62-a Series
Presario CQ62-a00, Presario CQ62-a01SG, Presario CQ62-a02SG,
Presario CQ62-a10EA, Presario CQ62-a10SA, Presario CQ62-a10SD,
Presario CQ62-a10SO, Presario CQ62-a20SA, Presario CQ62-a25SA,
Presario CQ62-a36SF, Presario CQ62-a50SA, Presario CQ62-a55SA,
Presario CQ62-a65SA

HP
HP 2000 Notebook PC,
HP 2000z-100 CTO Notebook PC,
HP 2000z-300 CTO,
HP 430 Notebook PC,
HP 431 Notebook PC,
HP 435 Notebook PC,
HP 630 Notebook PC,
HP 631 Notebook PC,
HP 635 Notebook PC,
HP 636 Notebook PC,
HP Envy 15-1100,
HP G32,
HP G72t,
HP G42,
HP G56,
HP G62,
HP G62m-300 CTO Notebook PC,
HP G62x-400 CTO,
HP G72,
HP Pavilion dv4t-4000 CTO,
HP Pavilion dv4t-4100 CTO,
HP Pavilion dv5t-2100 CTO,
HP Pavilion dv6t-4000 CTO,
HP Pavilion dv6t-6000 CTO,
HP Pavilion dv6t-3100 CTO,
HP Pavilion dv6t-3000 CTO,
HP Pavilion dv6t-3200 CTO,
HP Pavilion dv6t-6b00 CTO,
HP Pavilion dv6z-3100 CTO,
HP Pavilion dv7-1400,
HP Pavilion dv7t-4000 CTO,
HP Pavilion dv7t-4100 CTO,
HP Pavilion dv7t-5000CTO,
HP Pavilion dv7t-6000 CTO,
HP Pavilion dv7t-6b00 CTO,
HP Pavilion g4,
HP Pavilion g4t-1000 CTO,
HP Pavilion g4t-1100 CTO,
HP Pavilion g4t-1200 CTO,
HP Pavilion g6-1a00,
HP Pavilion g7,
HP Pavilion g7t-1000 CTO

HP Envy 17-1000 Series
Envy 17-1000, Envy 17-1001TX, Envy 17-1002TX,
Envy 17-1013tx, Envy 17-1018tx, Envy 17-1050ea,
Envy 17-1085eo, Envy 17-1100, Envy 17-1103tx,
Envy 17-1104tx, Envy 17-1110tx, Envy 17-1112tx,
Envy 17-1113ef, Envy 17-1115ef, Envy 17-1117ef,
Envy 17-1150eg, Envy 17-1181nr, Envy 17-1190ca,
Envy 17-1190ea, Envy 17-1190eg, Envy 17-1190nr 3D,
Envy 17-1191nr 3D, Envy 17-1193eo, Envy 17-1195ca 3D,
Envy 17-1195ea

HP Envy 17-1200 Series
Envy 17-1200, Envy 17-1202TX, Envy 17-1203TX

HP Envy 17-2000 Series
Envy 17-2000, Envy 17-2000ef, Envy 17-2000eg,
Envy 17-2001eg, Envy 17-2001tx, Envy 17-2001xx,
Envy 17-2002xx, Envy 17-2003ef, Envy 17-2008tx,
Envy 17-2009tx, Envy 17-2012tx, Envy 17-2013tx,
Envy 17-2014tx, Envy 17-2070nr, Envy 17-2090eg,
Envy 17-2090nr 3D, Envy 17-2093eg, Envy 17-2096eg

HP Envy 17-2100 Series
Envy 17-2100, Envy 17-2102tx, Envy 17-2104tx,
Envy 17-2108tx, Envy 17-2109tx, Envy 17-2110eg,
Envy 17-2110tx, Envy 17-2112tx, Envy 17-2190ef,
Envy 17-2195ca 3D, Envy 17-2199ef

HP Envy 17t-1000 Series
Envy 17t-1000 CTO, Envy 17t-1100 CTO, Envy 17t-1100 CTO 3D

HP Envy 17t-2000 Series
Envy 17t-2000 CTO, Envy 17t-2000 CTO 3D,
Envy 17t-2100 CTO 3D

HP G42-100 Series
G42-100, G42-164LA

HP G42-200 Series
G42-240LA, G42-250LA

HP G42-300 Series
G42-301NR, G42-303DX, G42-328CA, G42-352TU,
G42-352TX, G42-360TU, G42-360TX, G42-361TU,
G42-361TX, G42-364TX, G42-365TX, G42-366TU,
G42-366TX, G42-367CL, G42-367TU, G42-368TX,
G42-369TU, G42-370TU, G42-370TX, G42-371TU,
G42-372TU, G42-372TX, G42-375TX, G42-378TX,
G42-380TX, G42-381TX, G42-382TX, G42-383TX,
G42-384TX, G42-385TX, G42-386TX, G42-387TX,
G42-388TX, G42-394TX, G42-397TX, G42-398TX

HP G42-400 Series
G42-400, G42-410US, G42-415DX, G42-451TX,
G42-463TX, G42-464TX, G42-467TU, G42-471TX,
G42-472TX, G42-473TX, G42-474TX, G42-475DX,
G42-480TX, G42-494TU

HP G42t Series
G42t, G42t-300 CTO, G42t-400CTO

HP G56-100 Series
G56-100SA, G56-105SA, G56-106EA,G56-106SA,
G56-107SA, G56-108SA, G56-109SA, G56-112SA,
G56-130SA

HP G62-100 Series
G62-100,G62-101TU, G62-104SA, G62-105SA,
G62-106SA, G62-107SA, G62-110SA, G62-120ER

HP G62-400 Series
G62-400, G62-404NR, G62-407DX, G62-415NR,
G62-420CA, G62-423CA, G62-435DX, G62-448CA,
G62-450SA, G62-450SG, G62-451SA, G62-451TX,
G62-452SA, G62-454CA, G62-454EF, G62-454SF,
G62-454TU, G62-455DX, G62-455SG, G62-456TU,
G62-457CA, G62-457DX, G62-457TX, G62-458TX,
G62-459TX, G62-460EG, G62-460SG, G62-460TX,
G62-461TX, G62-462TX, G62-465DX, G62-465EF,
G62-465SF, G62-467TX, G62-468TX, G62-470CA,
G62-474CA, G62-478CA

HP G62-a Series
G62-a00, G62-a01SA, G62-a02SA, G62-a03SA,
G62-a04EA, G62-a04SA, G62-a10SA, G62-a11SE,
G62-a12SA, G62-a12SE, G62-a13EE, G62-a13SA,
G62-a13SE, G62-a14SA, G62-a15EO, G62-a15SA,
G62-a16SA, G62-a17EA, G62-a17SA, G62-a18SA,
G62-a19EA, G62-a19SA, G62-a21EA, G62-a21SA,
G62-a22SE, G62-a23SA, G62-a24SA, G62-a25EA,
G62-a25SA, G62-a26SA, G62-a27SA, G62-a28SA,
G62-a29EA, G62-a29SA, G62-a30SA, G62-a38EE,
G62-a40SA, G62-a43SA, G62-a44EE, G62-a44SA,
G62-a50SG, G62-a53SG, G62-a60SA

HP G62-b Series
G62-b00, G62-b00SA, G62-b02SG, G62-b03SG,
G62-b09SA, G62-b10SA, G62-b11SA, G62-b12SA,
G62-b13EA, G62-b13SA, G62-b14SA, G62-b15SA,
G62-b16EA, G62-b16SA, G62-b17EO, G62-b17SA,
G62-b18SA, G62-b19SA, G62-b20SA, G62-B20so,
G62-b21SA, G62-b22SA, G62-b23SA, G62-b24SA,
G62-b25EG, G62-b25SA, G62-b26SA, G62-b27EA,
G62-b27SA, G62-b62SG, G62-b63SG

HP G62t Series
G62t, G62t-100 CTO Notebook PC

HP G72-100 Series
G72-100, G72-101SA, G72-102SA, G72-105SA,
G72-110SA, G72-130SA

HP G72-a Series
G72-a10SA, G72-a20SA, G72-a30SA, G72-a40SA

HP G72-b Series
G72-b01EA, G72-b01SA, G72-b02SA,G72-b10SA,
G72-b15SA, G72-b20SA

HP Pavilion dm4-1000 Series
Pavilion dm4-1000, Pavilion dm4-1001tu, Pavilion dm4-1001tx,
Pavilion dm4-1002tu, Pavilion dm4-1003xx, Pavilion dm4-1004tu,
Pavilion dm4-1004xx, Pavilion dm4-1010eg, Pavilion dm4-1012TX,
Pavilion dm4-1014TX, Pavilion dm4-1015TX, Pavilion dm4-1016tx,
Pavilion dm4-1017tx, Pavilion dm4-1018tx, Pavilion dm4-1020tx,
Pavilion dm4-1021tx, Pavilion dm4-1022tx, Pavilion dm4-1023tx,
Pavilion dm4-1033tx, Pavilion dm4-1034tx, Pavilion dm4-1035tx,
Pavilion dm4-1036tx, Pavilion dm4-1047tx, Pavilion dm4-1048tx,
Pavilion dm4-1050ca, Pavilion dm4-1050ea, Pavilion dm4-1060ea,
Pavilion dm4-1060sf, Pavilion dm4-1060us, Pavilion dm4-1062nr,
Pavilion dm4-1063cl, Pavilion dm4-1063he, Pavilion dm4-1065dx,
Pavilion dm4-1070ef, Pavilion dm4-1070sf, Pavilion dm4-1080ea,
Pavilion dm4-1080sf

HP Pavilion dm4-1100 Series
Pavilion dm4-1100, Pavilion dm4-1100eg, Pavilion dm4-1100sa,
Pavilion dm4-1101ea, Pavilion dm4-1101tx, Pavilion dm4-1102tx,
Pavilion dm4-1107tx, Pavilion dm4-1108tx, Pavilion dm4-1111tx,
Pavilion dm4-1113tx, Pavilion dm4-1116tx, Pavilion dm4-1117tx,
Pavilion dm4-1118tx, Pavilion dm4-1120tx, Pavilion dm4-1121tx,
Pavilion dm4-1122tx, Pavilion dm4-1123tx, Pavilion dm4-1140sa,
Pavilion dm4-1150ca, Pavilion dm4-1150ea, Pavilion dm4-1150ef,
Pavilion dm4-1160ef, Pavilion dm4-1160eo, Pavilion dm4-1160us,
Pavilion dm4-1162ef, Pavilion dm4-1162sf, Pavilion dm4-1162us,
Pavilion dm4-1164nr, Pavilion dm4-1165dx, Pavilion dm4-1170sf,
Pavilion dm4-1173cl, Pavilion dm4-1180ef, Pavilion dm4-1180sf

HP Pavilion dm4-1200 Series
Pavilion dm4-1200, Pavilion dm4-1201us, Pavilion dm4-1211tx,
Pavilion dm4-1218tx, Pavilion dm4-1221tx, Pavilion dm4-1250ca,
Pavilion dm4-1253cl, Pavilion dm4-1265dx, Pavilion dm4-1273ca,
Pavilion dm4-1275ca, Pavilion dm4-1277sb

HP Pavilion dm4-1300 Series
Pavilion dm4-1300, Pavilion dm4-1300ea, Pavilion dm4-1301sg,
Pavilion dm4-1360ef, Pavilion dm4-1360sf

HP Pavilion dm4-2000 Series
Pavilion dm4-2000, Pavilion dm4-2000ea, Pavilion dm4-2015dx,
Pavilion dm4-2033cl, Pavilion dm4-2050us, Pavilion dm4-2053ca,
Pavilion dm4-2055ca, Pavilion dm4-2058ca, Pavilion dm4-2060ef,
Pavilion dm4-2060sf, Pavilion dm4-2070us, Pavilion dm4-2074nr

HP Pavilion dm4-3000 Series
Pavilion dm4-3000, Pavilion dm4-3000tu, Pavilion dm4-3000tx,
Pavilion dm4-3001tu, Pavilion dm4-3001tx, Pavilion dm4-3003tx,
Pavilion dm4-3005tx, Pavilion dm4-3007tx, Pavilion dm4-3007xx,
Pavilion dm4-3008tx, Pavilion dm4-3010tx, Pavilion dm4-3013cl,
Pavilion dm4-3013tx, Pavilion dm4-3025tx, Pavilion dm4-3028tx,
Pavilion dm4-3050us, Pavilion dm4-3052nr, Pavilion dm4-3055dx,
Pavilion dm4-3056nr, Pavilion dm4-3070ca, Pavilion dm4-3085la,
Pavilion dm4-3090ca, Pavilion dm4-3090se, Pavilion dm4-3095la,
Pavilion dm4-3099se

HP Pavilion dm4t Series
Pavilion dm4t, Pavilion dm4t-1000 CTO, Pavilion dm4t-1100 CTO,
Pavilion dm4t-1200 CTO, Pavilion dm4t-2000 CTO, Pavilion dm4t-3000 CTO

HP Pavilion dv3-4000 Series
Pavilion dv3-4000, Pavilion dv3-4010sg, Pavilion dv3-4020sp,
Pavilion dv3-4027TX, Pavilion dv3-4028TX, Pavilion dv3-4029TX,
Pavilion dv3-4030TX, Pavilion dv3-4031TX, Pavilion dv3-4035tx,
Pavilion dv3-4050ea, Pavilion dv3-4057tx, Pavilion dv3-4059tx

HP Pavilion dv3-4100 Series
Pavilion dv3-4100, Pavilion dv3-4100sa, Pavilion dv3-4102tx,
Pavilion dv3-4105tx, Pavilion dv3-4106tx, Pavilion dv3-4107tx,
Pavilion dv3-4121tx, Pavilion dv3-4123tx, Pavilion dv3-4124tx

HP Pavilion dv3-4200 Series
Pavilion dv3-4200, Pavilion dv3-4207tx, Pavilion dv3-4208tx

HP Pavilion dv4-4000 Series
Pavilion dv4-4000, Pavilion dv4-4001xx, Pavilion dv4-4004xx,
Pavilion dv4-4030us, Pavilion dv4-4031he, Pavilion dv4-4032nr,
Pavilion dv4-4033nr, Pavilion dv4-4038ca, Pavilion dv4-4048ca,
Pavilion dv4-4061la, Pavilion dv4-4062la, Pavilion dv4-4063la,
Pavilion dv4-4064la, Pavilion dv4-4065la, Pavilion dv4-4068la,
Pavilion dv4-4069la, Pavilion dv4-4072la, Pavilion dv4-4075la,
Pavilion dv4-4080la

HP Pavilion dv4-4100 Series
Pavilion dv4-4100, Pavilion dv4-4140us, Pavilion dv4-4165la,
Pavilion dv4-4169la, Pavilion dv4-4170la, Pavilion dv4-4171la,
Pavilion dv4-4172la, Pavilion dv4-4175la

HP Pavilion dv5 Series
Pavilion dv5-3000

HP Pavilion dv5-2000 Series
Pavilion dv5-2000, Pavilion dv5-2034la, Pavilion dv5-2045la,
Pavilion dv5-2046la

HP Pavilion dv5-2100 Series
Pavilion dv5-2129wm, Pavilion dv5-2130us, Pavilion dv5-2132dx,
Pavilion dv5-2134ca, Pavilion dv5-2134us, Pavilion dv5-2135dx,
Pavilion dv5-2138ca, Pavilion dv5-2144ca, Pavilion dv5-2155dx

HP Pavilion dv6-3000 Series

HP Pavilion dv6-3100 Series

HP Pavilion dv6-3200 Series

HP Pavilion dv6-3300 Series
Pavilion dv6-3300, Pavilion dv6-3300sg, Pavilion dv6-3350ef,
Pavilion dv6-3350sf, Pavilion dv6-3351ef, Pavilion dv6-3351sf,
Pavilion dv6-3355ef, Pavilion dv6-3355sf, Pavilion dv6-3362ef,
Pavilion dv6-3362sf

HP Pavilion dv6-4000 Series
Pavilion dv6-4000, Pavilion dv6-4001xx, Pavilion dv6-4051nr,
Pavilion dv6-4052nr, Pavilion dv6-4053ca

HP Pavilion dv6-6000 Series

HP Pavilion dv6-6100 Series
Pavilion dv6-6100, Pavilion dv6-6110tu, Pavilion dv6-6134tx,
Pavilion dv6-6135tx, Pavilion dv6-6136tx, Pavilion dv6-6137tx,
Pavilion dv6-6138tx, Pavilion dv6-6139tx, Pavilion dv6-6147tx

HP Pavilion dv6-6b Series

HP Pavilion dv7-4000 Series

HP Pavilion dv7-4100 Series

HP Pavilion dv7-4200 Series
Pavilion dv7-4200, Pavilion dv7-4201tx, Pavilion dv7-4202tx,
Pavilion dv7-4223ca, Pavilion dv7-4248ca, Pavilion dv7-4260ca,
Pavilion dv7-4263cl, Pavilion dv7-4264ca, Pavilion dv7-4267cl,
Pavilion dv7-4269wm, Pavilion dv7-4270us, Pavilion dv7-4272us,
Pavilion dv7-4274nr, Pavilion dv7-4276nr, Pavilion dv7-4277nr,
Pavilion dv7-4278nr, Pavilion dv7-4280us, Pavilion dv7-4283cl,
Pavilion dv7-4285dx, Pavilion dv7-4287cl, Pavilion dv7-4288ca,
Pavilion dv7-4289us, Pavilion dv7-4290us, Pavilion dv7-4293nr,
Pavilion dv7-4294nr, Pavilion dv7-4295us, Pavilion dv7-4297cl

HP Pavilion dv7-4300 Series
Pavilion dv7-4300, Pavilion dv7-4300el, Pavilion dv7-4300er,
Pavilion dv7-4301sg, Pavilion dv7-4302er, Pavilion dv7-4302ez,
Pavilion dv7-4309sf, Pavilion dv7-4310ef, Pavilion dv7-4310el,
Pavilion dv7-4310sf, Pavilion dv7-4320el, Pavilion dv7-4325sr,
Pavilion dv7-4350ec, Pavilion dv7-4355sf, Pavilion dv7-4362sf,
Pavilion dv7-4372ef, Pavilion dv7-4380es, Pavilion dv7-4381eg,
Pavilion dv7-4381sg

HP Pavilion dv7-5000 Series
Pavilion dv7-5000,Pavilion dv7-5000ea, Pavilion dv7-5000sg,
Pavilion dv7-5001xx, Pavilion dv7-5009tx, Pavilion dv7-5070ca,
Pavilion dv7-5090ef

HP Pavilion dv7-6000 Series

HP Pavilion dv7-6100 Series

HP Pavilion dv7t-6100 Series
Pavilion dv7t-6100 CTO, Pavilion dv7t-6100CT

HP Pavilion g4-1000 Series

HP Pavilion g4-1100 Series
Pavilion g4-1100, Pavilion g4-1104dx, Pavilion g4-1117nr,
Pavilion g4-1118nr, Pavilion g4-1119tx, Pavilion g4-1121tu,
Pavilion g4-1122tu, Pavilion g4-1123tu, Pavilion g4-1124tu,
Pavilion g4-1125tx, Pavilion g4-1126tx, Pavilion g4-1127tx,
Pavilion g4-1128tx, Pavilion g4-1137ca

HP Pavilion g4-1200 Series

HP Pavilion g6 Series
Pavilion g6, Pavilion g6s, Pavilion g6t,
Pavilion g6x

HP Pavilion g6-1000 Series

HP Pavilion g6-1100 Series
Pavilion g6-1100, Pavilion g6-1101sg, Pavilion g6-1104ax,
Pavilion g6-1105sg, Pavilion g6-1107sg, Pavilion g6-1110sg,
Pavilion g6-1113tu, Pavilion g6-1126tx, Pavilion g6-1134tx

HP Pavilion g6-1200 Series

HP Pavilion g6-1b Series
Pavilion g6-1b00, Pavilion g6-1b35ca, Pavilion g6-1b37ca,
Pavilion g6-1b67ca, Pavilion g6-1b70us, Pavilion g6-1b74ca,
Pavilion g6-1b75ca, Pavilion g6-1b79ca

HP Pavilion g7-1000 Series

 

HP CQ42/DM4 G4 CQ62 G62 G42 431 430 435 450 630 631 635 636 650 655 G72 Pavilion DV3-4000 DV5-2000 DV6-3000 Compaq CQ32 CQ56 CQ72 G6 G7 CQ43 HP2000

 
Giá: 490.000 VNĐ

0908 282857