$ 0.00

Ống kính cố định dùng cho Camera Mini và Dome

 


Giá: Call

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Ống kính cố định 4/6/8/12/16mm  
Tiêu cự: 4mmvn_16mm,
 khổ hình: 1/3”,
 khẩu độ F1.6vn_2.0,
góc quan sát: 780 vn_200
 
Ống kính cố định 1,47mm
Tiêu cự: 1.47mm,
 khổ hình: 1/3”,
khẩu độ F2.0,
 góc quan sát: 1950
 
Ống kính cố định 1,8mm
Tiêu cự: 1.8mm,
 Khổ hình: 1/3”,
 khẩu độ F2.0,
 góc quan sát: 1700
 
Ống kính cố định 2,0mm  
Tiêu cự: 2.0mm,
 khổ hình: 1/3”,
 khẩu độ F2.0,
 góc quan sát: 1600
 
Ống kính cố định 2,1mm  
Tiêu cự: 2.1mm,
 khổ hình: 1/3”, 
khẩu độ F2.0,
góc quan sát: 1500
 
Ống kính cố định 2,3mm
Tiêu cự: 2.3mm,
 khổ hình: 1/3”,
khẩu độ F2.0,
 góc quan sát: 1850
 
Ống kính cố định 2,5mm
Tiêu cự: 2.5mm,
 khổ hình: 1/3”
, khẩu độ F2.0,
 góc quan sát: 1300
 
Ống kính cố định 2,8mm
Tiêu cự: 2.8mm
, khổ hình: 1/3”, 
khẩu độ F2.0,
góc quan sát: 1150
 
Ống kính cố định 25mm  
Tiêu cự: 25mm,
khổ hình: 1/3”,
 khẩu độ F1.2,
góc quan sát: 14.60
 
Giá: Call