$ 0.00

Ống kính Pin-Hole dùng cho Camera Mini

 


Giá: Call

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Ống kính cố định  6,0mm
Tiêu cự: 6.0mm,
 khổ hình: 1/3”
, khẩu độ F2.0
, góc quan sát: 530
 
Ống kính cố định  10mm  
Tiêu cự: 10mm,
 khổ hình: 1/3”,
 khẩu độ F2.0,
góc quan sát: 300
 
Ống kính cố định  15mm
Tiêu cự: 18mm,
 khổ hình: 1/3”,
khẩu độ F2.0,
góc quan sát: 980
 
Ống kính cố định  30mm  
Tiêu cự: 30mm,
khổ hình: 1/3”
, khẩu đọ F2.0,
góc quan sát: 90
 
Ống kính cố định  45mm  
Tiêu cự: 45mm,
 khổ hình: 1/3”,
 khẩu độ F2.0,
góc quan sát: 60
 
Ống kính cố định  70mm  
Tiêu cự: 70mm,
 khổ hình: 1/3”,
 khẩu độ F2.0,
 góc quan sát: 40
 
 

 
Giá: Call