$ 0.00

Ống kính Iris chỉnh tay, Auto Focus

 


Giá: Call

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Ống kính tiêu cự 4mm/6mm/8mm/12mm/16mm
 
Tiêu cự: 4vn_16mm khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.2, góc quan sát: 780vn_200
Ống kính tiêu cự 2.8mm  
Tiêu cự: 2.8mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 1100
Ống kính tiêu cự 25mm  
Tiêu cự: 25mm, khổ hình: 1/2”, khẩu độ F1.0, góc quan sát: 200
Ống kính tiêu cự 35mm
Tiêu cự: 35mm, khổ hình: 1/2”, khẩu độ F1.0, góc quan sát: 180
 
Ống kính tiêu cự  50mm
Tiêu cự: 50mm, khổ hình: 1/2”, khẩu độ F1.0, góc quan sát: 120
 
Ống kính tiêu cự 75mm  
Tiêu cự: 75mm, khổ hình: 1/2”, khẩu độ F1.0, góc quan sát: 50
Ống kính tiêu cự 2.8mm – 6mm  
Tiêu cự: 2.8vn_6mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.6, góc quan sát: 600vn_1120
Ống kính tiêu cự 2.8mm – 10mm  
Tiêu cự: 2.8vn_10mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 1150vn_300
Ống kính tiêu cự 2.8mm – 12mm  
Tiêu cự: 2.8vn_12mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 1150vn_250
Ống kính tiêu cự 3.5mm – 8mm  
Tiêu cự: 3.5vn_8mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 95.450vn_44.60
 
Ống kính tiêu cự 12mm – 30mm  
Tiêu cự: 12vn_30mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.6, góc quan sát: 21.90vn_9.60
Ống kính tiêu cự 6mm – 15mm  
Tiêu cự: 6vn_15mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 540vn_230
 
Ống kính tiêu cự 6mm – 36mm  
Tiêu cự: 6vn_36mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F0.1, góc quan sát: 510vn_190
Ống kính tiêu cự 6mm – 60mm  
Tiêu cự: 6vn_60mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 530vn_80
Ống kính tiêu cự 5mm – 50mm  
Tiêu cự: 5vn_50mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 550vn_120
Ống kính tiêu cự 5mm – 100mm  
Tiêu cự: 5vn_100mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 550vn_30
 
Giá: Call