$ 0.00

Ống kính Iris chỉnh tay

 


Giá: Call

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Ống kính tiêu cự 4mm/6mm/8mm/12mm/16mm  
Tiêu cự: 4mmvn_16mm
, khổ hình: 1/3”,
 khẩu độ F1.2,
 góc quan sát: 780vn_200
 
Ống kính tiêu cự 2,1mm  
Tiêu cự: 2.1mm,
khổ hình: 1/3”,
 khẩu độ F1.2,
góc quan sát: 1500
 
Ống kính tiêu cự 2,8mm
Tiêu cự: 2.8mm,
 khổ hình: 1/3”
 khẩu độ F1.4,
góc quan sát: 1150
 
Ống kính tiêu cự 25mm
Tiêu cự: 25mm,
 khổ hình: 1/3”,
 khẩu độ F1.2,
góc quan sát: 110
 
Ống kính tiêu cự 1.3mm
Tiêu cự: 1.3mm,
 khổ hình: 1/3”,
 khẩu độ F2.0,
góc quan sát: 1850
 
Ống kính tiêu cự 1.47mm
Tiêu cự: 1.47mm,
 khổ hình: 1/3”,
khẩu độ F2.0,
góc quan sát: 1950
 
Ống kính tiêu cự 2.0mm
Tiêu cự: 2.0mm,
 khổ hình: 1/3”,
 khẩu độ F2.0,
 góc quan sát: 1950
 
Ống kính tiêu cự 2.3mm
Tiêu cự: 2.3mm,
 khổ hình: 1/3”,
 khẩu độ F2.0,
 góc quan sát: 1850
 
 
 
Giá: Call