$ 0.00

Ống kính Auto Iris

 


Giá: Call

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

Ống kính tự động 4mm/6mm/8mm/12mm/16mm
 
Tiêu cự: 4 vn_ 8mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.2, góc quan sát: 780- 340
Ống kính tự động 2.8mm – 10mm  
Tiêu cự: 2.8 vn_ 10mm, khổ hình: 1/3”,khẩu độ F1.4, góc quan sát: 98.50- 270
Ống kính tự động 2.8mm – 12mm
Tiêu cự: 2.8 vn_ 12mm, khổ  hình:1/3”,khẩu độ F1.4, góc quan sát: 98.50- 23.80
 
Ống kính tự động 3.5mm – 8mm (A)
Tiêu cự: 3.5 vn_ 8mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 95.450- 44.60
 
Ống kính tự động 3.5mm – 8mm (B)  
Tiêu cự: 3.5 vn_ 8mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 95.450- 44.60
 
Ống kính tự động 12mm – 30mm
Tiêu cự: 12 vn_ 30mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 23.80- 9.10
 
Ống kính tự động 6mm – 15mm
Tiêu cự: 6 vn_ 15mm, khổ hình:1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 44.50- 18.20
 
Ống kính tự động 6mm – 36mm  
Tiêu cự: 6 vn_ 36mm, khổ hình:1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 44.50- 7.60
Ống kính tự động 6mm – 60mm
Tiêu cự: 6 vn_ 60mm, khổ hình:1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 44.50- 4.60
 
Ống kính tự động 5mm – 50mm
Tiêu cự: 5 vn_ 50mm, khổ hình:1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 51.30- 5.50
 
Ống kính tự động 5 mm– 100mm
Tiêu cự: 6 vn_ 100mm, khổ hình:1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 44.50- 2.80
 
 
Giá: Call