$ 0.00

Nạp mực máy in Ricoh laser màu SP C250DN C260 C261 SP C250S

 

Nạp mực máy in Ricoh SP C250DN C260 C261 SP C250S

Mực máy in Ricoh SP C250DN C260 C261 SP C250S - 407547 Đen

Mực máy in Ricoh SP C250DN C260 C261 SP C250S - 407548 Xanh

Mực máy in Ricoh SP C250DN C260 C261 SP C250S - 407549 Đỏ

Mực máy in Ricoh SP C250DN C260 C261 SP C250S - 407550 Vàng

Mã mực : 407547/48/49/50

Số trang in : 1.000 trang độ phủ 5%

Dùng cho Máy Ricoh SP C250, C250DN, C250SF, C261, C260 series