$ 0.00

Nạp mực máy in OKI B412

 

Nạp mực máy in OKI B412
Nạp mực máy in laser đen trắng OKI B412/B432/MB472/MB492
Dùng cho máy in  mono OKI 
B412/B432/MB472/MB492

Thay chíp
Trọng lượng : 150g x 2 bình= 300g tương đương 7.000 trang độ phủ 5%