$ 0.00

Lỗi msfeedssync.exe -application error windows xp

 

Lỗi msfeedssync.exe -application error windows xp

Máy dùng windows xp sp2 nó hay bị đứng và hay bị hiện khung thông báo , nó cứ hiện hoai` 

msfeedssync.exe -application error
the instruction at " 0x77đ4bbc" referenced memory at " 0x00000048" .The memory could not be " read".

Click on ok to terminate the program
Click on CANCEL to debug the program