n
$ 0.00

Kiểm tra số serial và tên laptop bằng dòng lệnh

 

Kiểm tra số serial và tên laptop bằng dòng lệnh

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA SỐ SERIAL LAPTOP BẰNG DÒNG LỆNH
Bước 1: Nhấn vào Start và gõ Run trong ô tìm kiếm. Trong cửa sổ Run nhập lệnh CMD, sau đó nhấn Enter để mở cửa sổ dòng lệnh

Bước 2: Trong cửa sổ dòng lệnh hiện ra, bạn nhập vào lệnh wmic bios get serialnumber để xem số Serial Laptop. 
- Ngoài ra, bạn có thể xem tên của Laptop bằng cách nhập vào lệnh: wmic csproduct get name và nhấn Enter