$ 0.00

Khắc phục lỗi share file require SMB2 or higher trên windows 10

 


Nếu bạn đang sử dụng windows 10 mà kết nối vào windows server 2003 hay windows xp để lấy dữ liệu share thì có gặp thông báo lỗi “You can’t connect to the file share because it’s not secure. This share require the obsolete SMB1 protocol, which is unsafe and could expose your system to attack. your system require SMB2 or higher”. Lỗi này xuất hiện do phiên bản SMB không tương thích, máy chia sẻ dữ liệu (windows 2003, windows xp) đang sử dụng giao thức SMB1 trong khi windows 10 sử dụng SMB2 hoặc cao hơn. Vậy làm sao khắc phục được lỗi share file require SMB2 or higher trên windows 10 để có thể truy cập vào file Server để lấy dữ liệu đây? Các bạn đọc tiếp bên dưới nhé.

Khắc phục lỗi share file require SMB2 or higher trên windows 10: có 2 cách

Cách 1: kích hoạt SMB1 trên máy tính windows để tương thích với máy tính chạy windows server 2003, windows xp.

Để cài đặt SMB1 trên windows 10 ta vào: Control Panel -> chọn Uninstall a program

Chọn Turn Windows feature on or off

Check chọn SMB 1.0/CIFS File Sharing Support -> chọn OK

Chọn Restart now để khởi động lại máy tính


Vào Run để truy cập vào tài nguyên trên máy tính share

Nhập username và password

Như vậy chúng ta đã truy cập được tài nguyên trên máy tính share của windows server 2003 hay windows XP rồi đó.

Cách 2: Nâng cấp SMB trên máy tính share dữ liệu (windows server 2003) lên phiên bản 2.0 hoặc cao hơn, cách này chỉ thực được khi chúng ta có quyền Administrator trên máy đó.