$ 0.00

Hướng dẫn tìm địa chỉ IP trong mạng LAN

 

Hướng dẫn tìm địa chỉ IP trong mạng LAN


 Cùng tham khảo những hướng dẫn tìm địa chỉ IP trong mạng LAN nhé.  Trước đây nếu bạn muốn tìm địa chỉ IP của máy tính khác trong mạng gia đình, cơ quan của bạn, nó sẽ là một thử thách lớn. Bởi vì bạn vẫn muốn biết địa chỉ IP của máy tính khác, bạn thường sẽ phải ra khỏi chiếc ghế của mình và trực tiếp xem trên máy tính khác.

 

Tìm địa chỉ IP của máy tính khác trong mạng LAN

1. Trước tiên bạn cần phải chuyển mạng của bạn về chế độ Home Network.

- Vào Control Panel - > Network and Internet, sau đó bạn chọn Network and Sharing Center.