$ 0.00

Sử dụng HP ePrint

 


HP ePrint qua email

Sử dụng HP ePrint để in tài liệu bằng cách gửi tài liệu dưới dạng tài liệu đính kèm email đến địa chỉ email của máy in từ̀ thiết bị bất kỳ có hỗ trợ dịch vụ email. GHI CHÚ: Máy in có thể yêu cầu cập nhật chương trình cơ sở để sử dụng tính năng này. Để dùng HP ePrint, máy in phải đáp ứng các yêu cầu này: ● Máy in phải được kết nối với mạng không dây hoặc có dây và phải có khả năng truy cập vào Internet. ● Máy in phải bật HP Web Services (Dịch vụ Web của HP) và máy in phải được đăng ký với trang web HP Connected. Thực hiện theo các bước sau để bật Dịch vụ Web HP và đăng ký với HP Connected: 48 Chương 4 In VIWW 1. Trên bảng điều khiển máy in, bấm nút OK. Mở menu Network Setup (Cài đặt Mạng) rồi chọn Show IP Address (Hiển thị địa chỉ IP) để hiển thị địa chỉ IP hoặc tên máy chủ. 2. Mở trình duyệt web, trong dòng địa chỉ, gõ chính xác địa chỉ IP hoặc tên máy chủ như được hiển thị trên bảng điều khiển của máy in. Bấm phím Enter trên bàn phím máy tính. EWS sẽ mở ra. Nếu Trình duyệt web hiển thị thông báo There is a problem with this website’s security certificate (Xuất hiện sự cố với chứng chỉ bảo mật của trang web này) khi tìm cách mở EWS, hãy nhấp Continue to this website (not recommended) (Tiếp tục truy cập trang web (không đề xuất)). GHI CHÚ: Chọn Continue to this website (not recommended) (Tiếp tục truy cập trang web này (không đề xuất)) sẽ không ảnh hưởng đến máy tính trong khi điều hướng trong phạm vi EWS cho máy in HP. 3. Nhấp tab HP Web Services (Dịch vụ Web HP), sau đó nhấp vào Enable (Bật). Máy in bật Web Services (Dịch vụ Web) rồi in trang thông tin. Trang thông tin có chứa mã máy in mà bạn cần để đăng ký sản phẩm HP tại HP Connected. 4. Hãy truy cập www.hpconnected.com để tạo tài khoản HP ePrint và hoàn thành quy trình cài đặt. Phần mềm HP ePrint Phần mềm HP ePrint giúp bạn in dễ dàng từ máy tính để bàn Windows hoặc Mac hoặc máy xách tay tới bất kỳ máy in nào hỗ trợ HP ePrint. Phần mềm này giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các máy in hỗ trợ HP ePrint được đăng ký với tài khoản HP Connected. Bạn có thể xác định máy in HP mục tiêu trong văn phòng hoặc các vị trí ở khắp nơi trên trái đất này. ● Windows: Sau khi cài đặt phần mềm, hãy mở tùy chọn Print (In) từ trong ứng dụng của bạn, rồi chọn HP ePrint từ danh sách máy in đã cài đặt. Nhấp vào nút Properties (Thuộc tính) để cấu hình tùy chọn in. ● OS X: Sau khi cài đặt phần mềm, hãy chọn File (Tệp), Print (In), sau đó chọn mũi tên bên cạnh PDF (phía dưới cùng bên trái của màn hình trình điều khiển). Chọn HP ePrint. Đối với Windows, phần mềm HP ePrint hỗ trợ in TCP/IP tới các máy in mạng cục bộ có trên mạng (LAN hoặc WAN) và hỗ trợ UPD PostScript®. Cả Windows và OS X hỗ trợ in IPP tới máy in nối mạng LAN hoặc WAN có hỗ trợ ePCL. Cả Windows và Mac cũng hỗ trợ in các tài liệu PDF tới các vị trí in công cộng và in bằng HP ePrint qua email thông qua nền tảng điện toán đám mây. Hãy truy cập www.hp.com/go/eprintsoftware để có các trình điều khiển và thông tin. GHI CHÚ: Phần mềm HP ePrint là tiện ích dòng công việc PDF cho Mac và về mặt kỹ thuật không phải là trình điều khiển in. GHI CHÚ: Phần mềm HP ePrint không hỗ trợ in USB. VIWW In di động 49 AirPrint In trực tiếp bằng AirPrint của Apple được hỗ trợ cho iOS 4.2 trở lên và từ các máy tính Mac chạy OS X 10.7 Lion và mới hơn. Sử dụng AirPrint để in trực tiếp tới máy in từ iPad, iPhone (3GS trở lên), hoặc iPod touch (thế hệ thứ ba trở đi) trong các ứng dụng di động sau: ● Thư ● Ảnh ● Safari ● iBooks ● Chọn ứng dụng của bên thứ ba Để dùng AirPrint, máy in phải được kết nối tới cùng mạng (mạng phụ) với thiết bị Apple. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng AirPrint và các máy in HP nào tương thích với AirPrint, hãy truy cập www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting. GHI CHÚ: Trước khi sử dụng AirPrint với kết nối USB, hãy kiểm tra số phiên bản. Phiên bản AirPrint 1.3 và cũ hơn không hỗ trợ kết nối USB. In nhúng của Android Giải pháp in tích hợp của HP dành cho Android và Kindle cho phép các thiết bị di động tự động tìm và in tới máy in HP có trên mạng hoặc trong phạm vi phủ sóng không dây dành cho in Wi-Fi Direct. Máy in phải được kết nối tới cùng mạng (mạng phụ) với thiết bị Android. Giải pháp in được tích hợp vào các hệ điều hành được hỗ trợ, vì vậy bạn không cần phải cài đặt trình điều khiển hoặc tải xuống phần mềm. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tính năng in nhúng Android và loại thiết bị Android nào được hỗ trợ, hãy truy cập www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting. 

Tham khảo cài đặt máy in HP 402 DW / DN các loại :

http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04641764