$ 0.00

Để trình duyệt Chrome, IE, Firefox, Opera luôn mở ở chế độ riêng tư

 

Để trình duyệt Chrome, IE, Firefox, Opera luôn mở ở chế độ riêng tư

Bạn có thể kích hoạt chế độ duyệt web riêng tư để trình duyệt không lưu lại lịch sử duyệt, các kết quả tìm kiếm, cookie và nhiều dữ liệu cá nhân khác trong các phiên làm việc.


Bạn có thể kích hoạt chế độ duyệt web riêng tư để trình duyệt không lưu lại lịch sử duyệt, các kết quả tìm kiếm, cookie và nhiều dữ liệu cá nhân khác trong các phiên làm việc.

Hầu hết người dùng sẽ không muốn sử dụng chế độ duyệt web riêng tư (Private Browsing Mode) một cách vĩnh viễn. Lúc đó, họ sẽ cần phải đăng nhập vào các trang web thường sử dụng vì trình duyệt sẽ không lưu lại các tập tin cookie lưu trữ trạng thái đăng nhập. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thiết lập cho các trình duyệt luôn khởi động ở chế độ này nếu đang sử dụng một máy tính công cộng. Bài viết sau đây có thể áp dụng cho các trình duyệt Chrome của Google, Firefox của Mozilla, Internet Explorer của Microsoft và Opera của Opera Software.

Chrome

Google đặt tên cho chế độ này trong trình duyệt Chrome của họ là Incognito Mode (chế độ ẩn danh). Để kích hoạt tính năng này mặc định khởi động mỗi khi mở trình duyệt, bạn cần phải thêm một tùy chọn dòng lệnh vào biểu tượng tắt (shortcut) của Chrome. Trước hết, hãy xác định biểu tượng tắt mà bạn sử dụng để mở Google Chrome, cả trên màn hình Desktop, trình đơn Start Menu hay thanh tác vụ Taskbar, nhấn chuột phải vào đó rồi chọn Properties trong trình đơn vừa xuất hiện.

 


Nếu đang sử dụng Chrome thông qua biểu tượng tắt trên thanh Taskbar của Windows 7 hay Windows 8, bạn cần phải nhấn chuột phải vào biểu tượng Google Chrome trên thanh Taskbar, sau đó nhấn chuột phải vào Google Chrome trong danh sách và cuối cùng chọn Properties. Tiếp theo, hãy thêm thông số “-incognito” (bao gồm một khoảng trắng, một dấu gạch ngang và từ incognito) vào cuối cùng của hộp Target. Sau đó, nhấn OK để hoàn thành. Kể từ bây giờ, Google Chrome sẽ khởi động ở chế độ ẩn danh khi bạn mở trình duyệt bằng các biểu tượng tắt này.

Firefox

Mozilla cho phép bạn tự động kích hoạt chế độ duyệt web riêng tư trong Firefox thông qua cửa sổ Options của trình duyệt này. Hãy nhấn vào nút trình đơn trong Firefox (hình 3 dấu gạch ngang nằm ở góc trên bên phải) và chọn Options.

 


Tiếp theo, nhấn vào thẻ Privacy và chọn “Never remember history” trong phần History. Giờ đây, Firefox sẽ sử dụng các thiết lập trong chế độ duyệt web riêng tư mỗi khi bạn khởi động trình duyệt.

Internet Explorer

Microsoft cũng cho phép luôn khởi động trình duyệt Internet Explorer mặc định ở chế độ InPrivate Browsing bằng cách thêm một tùy chọn dòng lệnh vào biểu tượng tắt của IE. Hãy xác định các biểu tượng tắt mà bạn thường dùng để mở IE, nhấn vào đó và chọn Properties. Thêm thông số “–private” vào cuối cùng của hộp Target và nhấn OK.

 


Từ đây, trình duyệt IE sẽ luôn khởi động ở chế độ InPrivate Browsing mỗi khi bạn mở nó thông qua các biểu tượng tắt này. Nếu sử dụng các biểu tượng tắt ở những nơi khác, bạn cũng cần phải hiệu chỉnh chúng như cách ở trên.

 

Opera

Trình duyệt Opera cũng có thể khởi động ở chế độ duyệt web riêng tư bằng cách thêm tùy chọn dòng lệnh tương tự IE và Chrome. Hãy xác định các biểu tượng tắt của Opera, nhấn chuột phải vào đó và chọn Properties. Sau đó, hãy thêm thông số “–newprivatetab” vào cuối hộp Target và nhấn OK.

 

Giờ đây, Opera sẽ luôn mở ở chế độ duyệt web riêng tư. Lưu ý là Opera có các thiết lập để mở các thẻ mới có tính năng duyệt web riêng tư nên thủ thuật này sẽ chỉ mở một thẻ duyệt web riêng tư khi bạn khởi động Opera. Bạn cần phải mở thêm các “thẻ riêng tư” thay vì thẻ bình thường khi sử dụng Opera trong chế độ duyệt web riêng tư

.