$ 0.00

DDRAM2 1GB/ 667/ 800 PC

 

Nhà sản xuất: Kingston
Mã sản phẩm: R2 1 800 PC
Giá: 250.000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857
Giá: 250.000 VNĐ
DDRAM2 1GB/ 667/ 800 PC

250.000 đ
Chi tiết