$ 0.00

DDRAM II 2GB/ 667/ 800 PC

 

Nhà sản xuất: Buffalo
Mã sản phẩm: R2 2 800 pc
Giá: 390.000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857
Giá: 390.000 VNĐ