$ 0.00

Chèn biểu tượng vui khi soạn thảo trên iPhone, iPad

 

Chèn biểu tượng vui khi soạn thảo trên iPhone, iPad

Bàn phím Emoji là trang bị mặc định trên iOS 5 trở lên nhưng người dùng cần kích hoạt tính năng này trong mục Keyboard để sử dụng.


Bàn phím Emoji là trang bị mặc định trên iOS 5 trở lên nhưng người dùng cần kích hoạt tính năng này trong mục Keyboard để sử dụng.
 • Chèn biểu tượng tại bất kỳ khung soạn thảo trên Mac
 • Các biểu tượng mặt cười đã trở thành một ngôn ngữ truyền thông quen thuộc trên Internet giúp truyền đạt nhiều hơn cả chữ viết. Emoji được chuẩn hóa và có mặt trên các nền tảng di động của Google, Apple hay Microsoft.

  Để kích hoạt bàn phím Emoji trên iOS, người dùng truy cập Settings > General > Keyboard. Chọn mục Keyboards > Add New Keyboard... và chọn thẻ Emoji.

  Kích hoạt bàn phím Emoji trên iOS.

  Để chuyển sang bàn phím Emoji khi gõ văn bản, chạm vào biểu tượng quả cầu bên cạnh phím cách (Space). Chạm hoặc giữ phím đó thêm lần nữa để chuyển về bàn phím thông thường. Bàn phím Emoji được Apple tích hợp trên iOS 5 và các phiên bản mới hơn.

  Chuyển đổi nhanh giữa bàn phím chuẩn và Emoji.

  Đình Nam