$ 0.00

Cài Win XP tự động

 

Cài Win XP tự động

Việc cài win chắc hẳn không xa lạ với những bạn sử dụng máy tính ^^. Ở đây mình chia sẽ với các bạn cách cài win tự động (dành cho những bạn chưa biết)

Để tiến hành cài đặt Win XP tự động, bạn làm như sau :

 • Chép bộ cài đặt vào 1 thư mục trên máy
 • Copy đoạn code dưới đây vào file text và save lại với tên msbatch.txt
 • ;SetupMgrTag

  [Data]
  AutoPartition=1 (Đây là khu vực cài Windows. C: = 1, D: = 2… Tùy theo định dạng HDD của bạn)
  MsDosInitiated=”0″
  UnattendedInstall=”Yes”

  [Unattended]
  UnattendMode=FullUnattended
  OemSkipEula=Yes
  OemPreinstall=Yes
  TargetPath=WINDOWS

  [GuiUnattended]
  AdminPassword=*
  EncryptedAdminPassword=NO
  OEMSkipRegional=1
  TimeZone=205
  OemSkipWelcome=1

  [UserData]
  ProductKey=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx ( Nhập vào CD-Key)
  FullName=”(Tên của bạn)”
  OrgName=”(Tên cơ quan)”
  ComputerName=VUSONTUNG

  [SetupMgr]
  DistFolder=D:windist
  DistShare=windist

  [Identification]
  JoinWorkgroup=WORKGROUP

  [Networking]
  InstallDefaultComponents=Yes

 • Copy file msbatch.txt vào thư mục chứa bộ cài đặt
 • Do dòng lệnh khá dài, nên bạn có thể tạo thêm 1 file nữa để chạy nhanh hơn. Chép dòng lệnh sau vào Notepad : i386winnt/s:i386/u:msbatch.txt và save lại với tên caidatxp.bat và cho vào thư mục chứa file msbatch.txt
 • Ghi tất cả nội dung trong thư mục chứ bộ cài đặt ra đĩa CD và sử dụng khi cài đặt.
 • Lưu ý :

 • Hệ điều hành ở đây chỉ đề cập đến Windows của Microsoft
 • Ổ cứng được chia thành 2 phân vùng là C: và D:
 • Ổ CD chứa đĩa cài đặt là E:
 • Hệ điều hành được cài lên phân vùng là C:
 • Các hệ điều hành được cài đặt từ DOS.
 • Qui định này rất quan trọng, bạn phải xem kỹ để áp dụng cho phù hợp với cấu hình thực tế của máy bạn.