$ 0.00

Cable stripper – dụng cụ tuốt vỏ cáp UTP, easy type for UTP cable used

 


Mã sản phẩm: 6101-01006
Giá: 100.000 VNĐ

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857
Giá: 100.000 VNĐ