$ 0.00

Bộ gạt lớn + gạt nhỏ A3

 

Nhà sản xuất: TRUNG QUỐC
Mã sản phẩm: GA3
Giá: Call

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

- HP 5000, 5100, EP62 (29X)
- CANON LBP 62X, 840, 850, 880, 910, 1610, 1810
- HP 8100, 8150 (82X), IR 3250
- CANON LBP 950, 1910, 3260, EP72X
- HP 4V, 4MV (00A)
- CANON LBP A309, LP50, 830
- CANON LBP 1420, 1510, 1710, 2320, 6400
- IR 1600, 2000
- CANON 720, 730, 740, 750, EP-J
- HP LJ 5Si, MX, 8000 (09A)
- CANON 930, 930EX, 2460
Lưu ý : Những loại máy này có loại dùng chung gạt lớn, có loại dùng chung gạt nhỏ nhưng chúng tôi báo giá chung vì loại này giá bằng nhau nếu quý khách cần biết rõ thêm thông tin sản phẩm hãy gọi số : 08.9915647 để biết thêm chi tiết.

Giá: Call