$ 0.00

Bộ dụng cụ PK-2086B

 


Giá: Call

Mua hàng qua điện thoại : 0908 282857

Chi tiết sản phẩm

1PK-052
Lineman's plier
1PK-067
Side cutting plier
1PK-709
Long nose plier
1PK-H026
Adjustable wrench 6"
9DP-031B
Desoldering wick
9DP-S001
Solder core 63%, SN
9SD-205A
 Pro-soft screwdriver 3.0 x100mm
9SD-205B
 Pro-soft screwdriver #0 x100mm
9SD-207B
 Pro-soft screwdriver #2 x100mm
9SD-210A
 Pro-soft screwdriver 5.0 x100mm
9SD-210B
 Pro-soft screwdriver #1 x100mm
SI-S106B
Convertible soldering iron/gun 220V
1PK-125T
Fine tip straight tweezer
9ST-PK2086
Carrying zipper bag
 
Giá: Call
List Grid