$ 0.00

Báo trộm không dây HG-1000

 

Báo trộm không dây HG-1000

- Tự động quay số và thông báo các bản tin ngay khi có sự cố- Tắt mở và đàm thoại trực tiếp qua đường điện thoại- Tắt mở hệ thống bằng điều khiển từ xa, mã số trên bàn phím điều khiển- Kết nối 63 vùng không dây- Khoảng các từ thiết bị tới trung tâm tối đa 45m, 145m nếu dùng bộ lặp tín hiệu- Có nút báo động khẩn cấp trên trung tâm báo động- Có 3 chế độ làm việc: Home, Away, 24/24h- Chức năng giám sát trạng thái Đóng/Mở cửa trong chế độ Window- Các thiết bị có chức năng cảnh báo khi bị tháo vỏ- Chức năng báo pin yếu của từng thiết bị- Thời gian trễ vào/ ra lập trình được- Có 3 chế độ quay số: Cháy, Trộm, Báo động khẩn cấp- Nhớ 1 bản tin tới 25 giây- Thông báo các sự kiện bằng còi, đèn chớp, điện thoại và hiển thị trên màn LCD- Nút ấn báo động khẩn cấp cho người già, bệnh nhân, nhân viên thu ngân.....
- Tự động quay số và thông báo các bản tin ngay khi có sự cố
- Tắt mở và đàm thoại trực tiếp qua đường điện thoại
- Tắt mở hệ thống bằng điều khiển từ xa, mã số trên bàn phím điều khiển
- Kết nối 63 vùng không dây
- Khoảng cách từ thiết bị tới trung tâm tối đa 45m, 145m nếu dùng bộ lặp tín hiệu
- Có nút báo động khẩn cấp trên trung tâm báo động
- Có 3 chế độ làm việc: Home, Away, 24/24h
- Chức năng giám sát trạng thái Đóng/Mở cửa trong chế độ Window
- Các thiết bị có chức năng cảnh báo khi bị tháo vỏ
- Chức năng báo pin yếu của từng thiết bị
- Thời gian trễ vào/ ra lập trình được
- Có 3 chế độ quay số: Cháy, Trộm, Báo động khẩn cấp
- Nhớ 1 bản tin  tới 25 giây
- Thông báo các sự kiện bằng còi, đèn chớp, điện thoại và hiển thị trên màn LCD
- Nút ấn báo động khẩn cấp cho người già, bệnh nhân, nhân viên thu ngân.....