Sửa chữa ups, sửa chữa bộ lưu điện


Chuyên sửa chữa bộ lưu điện UPS các loại : SANTAK, APC, POWER TREE, SUNPAC, ARES

Bảng giá tham khảo sửa chữa UPS
Ups 500VA loại 01 Battery 12V-7AH không lưu điện :330.000đ/Battery
Các bệnh khác giá :50.000 – 190.000đ
U ps 750VA loại 02 Battery 12V-7AH không lưu điện :580.000đ/02Battery.
Các bệnh khác giá :70.000 – 250.000đ.
U ps 1000VA loại 04 Battery 12V -7AH không lưu điện :1.120.000đ/4Battery.
Các bệnh khác giá :100.000 – 290.000đ.
U ps 2KVA loại 02 Battery 12V -17AH không lưu điện : 1.700.000đ/2Battery.
Các bệnh khác giá :200.000 – 490.000đ.
U ps 5KVA loại 08 Battery 12V-17AH không lưu điện :6.720.000đ/8Battery.
Các bệnh khác giá 300.000 – 590.000đ.
U ps 10KVA loại 20 Battery 12V-17AH không lưu điện : 16,600.000đ/20Battery.
Các bệnh khác giá :700.000 – 1,900.000đ.

0908 282857